Newah PR Members: Watch out for the Lucky One!

संविधान सभाय् झी प्रतिनिधि सु जुइगु? नेरापाया छगु जुनी छकःजक जूगु संविधान सभाया निर्वाचने, नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया प्रत्यक्ष उम्मेदवारत ६(खु)म्हे छम्हेसिनँ हे त्याके मफुसाँनं, नेरापा यात झीगु देसभरी च्वपिँ नेवाःत, नेरापाया भीँतुनिपिँ नेपाःमितेसँ कुर्कूगु समानुपातिक् मत ३७२९८ (थउँ अप्रिल २२) अनुसार नेरापाया प्रतिनिधि छम्ह संविधान सभाय् झीगु प्रतिनिधि याःवनेफैगु जूगु दु। आ व भाग्यमानि प्रतिनिधि …

Newah PR Members: Watch out for the Lucky One! Read More »