Nepal Lipi Font Download

1. Nepal Lipi Unicode (NLO) font for system (OTF) 2. NotoSans Newa Font (OTF) 3. Nepal Lipi Unicode (NL2) font for Office documents (OTF)