Nepal Lipi Font Download

Nepal Lipi Unicode font for system (OTF)

Nepal Lipi Unicode font V2 for Office (OTF)


Nepal Lipi Unicode Font for office documents (TTF)