𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑓𑑔 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐨𑐶𑐣𑑂𑐟𑐸𑐣𑐵

नेपाल संवत ११३४ ह्नूदँया लसताय् सकसितँ दुनुगलँ निसे भिन्तुना दु। थुगुसीया झीगु दँपौ सम्पादन भचा लिपालाना च्वंगु दु। याकनय् पिहाँ वैगु दु। 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *