Suwarn Vajracharya

The NLO launches a new and mobile user-friendly website

Chaula 28, 1140 NS (April 21, 2020 AD) The Nepal Lipi Online (NLO), the World’s first online portal in Nepal Lipi launches a new website with a new facelift to its former website on Bachhala 1, 1140 NS (April 24, 2020AD). It will provide mobile users easier access to its website. The NEW portal will …

The NLO launches a new and mobile user-friendly website Read More »

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑂 𑐫𑐵 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐐𑐸 𑐰 𑐩𑑀𑐧𑐵𑐂𑐮𑐫𑑂 𑐕𑐾𑐮𑐾 𑐀𑑅𑐥𑐸𑐐𑐸 𑐰𑐾𑐧𑐳𑐵𑐂𑐚𑑂 𑐥𑐶𑐴𑐵𑑃𑐰𑐂𑐐𑐸𑑋

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑐 𑐔𑑁𑐮𑐵 𑑒𑑘 (𑐳𑐣𑑂 𑑒𑑐𑑒𑑐 𑐀𑐥𑑂𑐬𑐾𑐮 𑑒𑑑) 𑐩𑑄𑐐𑐮𑐰𑐵𑑅𑐴𑐮𑐶𑐩𑐫𑑂 𑐡𑐎𑐮𑐾 𑐴𑑂𑐣𑐵𑐥𑐵𑑃𑐐𑐸 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑂 𑐥𑑀𑐬𑑂‍𑐚𑐮, 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑃 (𑐊𑐣𑐊𑐮𑐌), 𑐠𑑅𑐐𑐸 𑐰𑐾𑐧𑐳𑐵𑐂𑐚𑐫𑐵𑐟 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐐𑐸 𑐫𑐵𑐳𑐾 𑐩𑑀𑐧𑐵𑐂𑐮𑐫𑑂 𑐕𑐾𑐮𑐾 𑐀𑐥𑐸𑐂𑐐𑐸 𑐰𑐾𑐧𑐳𑐵𑐂𑐚 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑐 𑐧𑐕𑐮𑐵 𑑑 (𑐳𑐣𑑂 𑑒𑑐𑑒𑑐 𑐀𑐥𑑂𑐬𑐾𑐮 𑑒𑑔) 𑐳𑐸𑐎𑑂𑐬𑐰𑐵𑑅 𑐎𑐸𑐴𑑂𑐣𑐸 𑐥𑐶𑐴𑐵𑑃𑐰𑐂𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋 𑐩𑑀𑐧𑐵𑐂𑐮 𑐕𑐾𑐮𑐷𑐥𑐶𑐣𑑂𑐟 𑐀𑑅𑐥𑐸𑐎 𑐴𑐾 𑐠𑑂𑐰 𑐰𑐾𑐧𑐳𑐵𑐂𑐚𑐫𑑂 𑐁𑐎𑑂𑐳𑐾𑐳 𑐫𑐵𑐫𑐾 𑐦𑐿𑐐𑐸𑐡𑐸𑑋 𑐠𑑂𑐰 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐐𑐸 𑐥𑑀𑐬𑑂‍𑐚𑐮𑑃 𑐎𑑂𑐰𑐳𑑃𑐫𑐵 𑐣𑐶: 𑐱𑐸𑐮𑑂𑐎 …

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑂 𑐫𑐵 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐐𑐸 𑐰 𑐩𑑀𑐧𑐵𑐂𑐮𑐫𑑂 𑐕𑐾𑐮𑐾 𑐀𑑅𑐥𑐸𑐐𑐸 𑐰𑐾𑐧𑐳𑐵𑐂𑐚𑑂 𑐥𑐶𑐴𑐵𑑃𑐰𑐂𑐐𑐸𑑋 Read More »

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑐫𑐵 𑐏𑑂𑐰𑐵𑐥𑐵 𑐣𑑂𑐴𑐹𑐐𑐸 𑐖𑐸𑐂𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑐 𑐔𑑁𑐮𑐵 𑑒𑑕 ‍-𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑐫𑐵 𑐏𑑂𑐰𑐵𑐥𑐵 𑐣𑑂𑐴𑐹𑐐𑐸 𑐖𑐸𑐂𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋𑐴𑐮𑐶𑐩𑐫𑑂 𑐡𑐎𑐮𑐾 𑐣𑑂𑐴𑐵𑐥𑐵𑑃𑐐𑐸 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣 𑐥𑑀𑐬𑑂‍𑐚𑐮 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣 (NLO), 𑐥𑑁 𑐣𑑂𑐴𑐸𑐐𑐸 𑐏𑑂𑐰𑐵𑐥𑐵𑐟 𑐥𑐶𑐴𑐵𑑃 𑐰𑐿 𑐔𑑂𑐰𑑄𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋 𑐠𑐸𑐎𑐷, 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐎𑐣𑑂𑐨𑐬𑑂‍𑐚𑐬, 𑐏𑑃𑐐𑑂𑐰𑐢𑐸𑐎𑐹, 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐫𑐹𑐣𑐶𑐎𑑀𑐜 𑐦𑐣𑑂𑐚 𑐦𑑂𑐬𑐷 𑐜𑐵𑐄𑐣𑐮𑑀𑐜 𑐫𑐵𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐳𑐸𑐰𑐶𑐢𑐵 𑐡𑐸𑐠𑑂𑐫𑐵𑐐𑐸 𑐡𑐸𑐳𑐵, 𑐫𑐵𑐎𑐣𑑃 𑐴𑐾 𑐀𑐣𑐸𑐰𑐵𑐡𑐎 𑐳𑐸𑐰𑐶𑐢𑐵𑐣𑑃 𑐟𑐣𑐷𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋 𑐮𑑃 𑐔𑑂𑐰𑐣𑐵 𑐡𑐶𑐳𑑃𑑋

NLO 1139 Digest is published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar

With best wishes for a Happy New Year Nepal Samvat 1139,  the Nepal Lipi Online is happy to inform that the NLO 1139 digest (PRT Felicitation)  has been published this in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar, a human rights leader, facilitator and mediater of Nepal’s Peace process for democracy.  Open the file to read …

NLO 1139 Digest is published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar Read More »

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल

छिगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि छ्येले जीकेजिल। ने.सं. ११३७ सिल्ला २ आइतवाः (Jan. 29, 2017) येँ (नेपाल मण्डल) – थौने नेपाललिपियात युनकिकोडँ स्वीकृत याःगु खःसा फेसबुक्, ट्वीटर् थेँ जागु सामाजिक सञ्जालय् नेपाललिपि छ्येले मज्यूनिसाँ, थःगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि युनिकोड् फन्ट् इन्स्टल् यात धाःसा नेपाललिपिँ च्वयातःगु वेब् साइट्, ईमेल्, वःड्, एक्सेल्, पावः पोइ्न्ट् फाइलय् नेपाललिपि छ्येले जी धूंकूगु दु …

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल Read More »

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy

With encoding of the Nepal Lipi in the Unicode, Nepal Lipi fonts built in open type font (otf) system can now be used on the web, email, word, excel and power point files. Although SNS such as Facebook, Tweeter have yet to provide facilities for writing Nepal Lipi on them, if you have Nepal Lipi otf installed in your pc, …

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy Read More »

त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु

येँ, नेपालमण्डल – पुलावंगु दँया बछला (वैसाख) य् ब्व:गु त:भुखाचं स्यंकूगु झीगु छेँ, देग:, बहा, बही व व त:भुखाचँ ज्यान का:गु द्वलँ द्व:या  नेपा:मितेगु मूवंगु ज्यान, उकिँयाना: उसाँय् मदेका च्वने मा:गु, देसय् सरकार दुसाँ “मसनीगु ल्हा:” थेँ नेपा:मितयेत ज्या मव:गु सरकार, राहतया लागी विदेसँ खर्बँ खर्ब डलरया ग्वाहालि व:साँ पीडिततयेगु ल्हाती जाकि १ किलो व चाउ …

त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु Read More »

नेपाल संवत ११३६ राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय: डा. महेशमान श्रेष्ठ

येँ (नेपाल मण्डल) – नेपाल संवत ११३६ या राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय:कथँ  डा. महेशमान श्रेष्ठजुयात ल्य:गु दु। नेवा:तय् दथुइ छम्ह चिकित्सक कथँ जक मखुसे नेपाल भास, नेवा: आधिकारया बारे नवानादीम्ह छम्ह न्ह्यलुवा ख:सा,वयक: नेवा:त राजनैतिककथँ सशक्ति जुइमागु पाखे स:तयादीम्ह नाय: ख:।