The Newah, Who R V?

झीगु “द नेवाः” ब्लगय् छितः लसकुस् दु !

The Newah, Who R V ?

Updated on Tuesday the 20 January 2009 (1129 Pohenla 24) Heartiest Lasakus (Welcome) to our blog The Newah and Subhay (Thank you) for your inquiry, interest and registration in The Newah! We are a family of likeminded Unlimited Newah Professionals (UNPro) from several parts of the world wishing to see unity among Newah friends to …

The Newah, Who R V ? Read More »

लुमुगु लसकुस् !

झी नेवाःत, बूसाँ निसेँ दँसाँ द्यँसाँ नेवाःत, नेपाले च्वँसाँ विदेसे च्वसाँ नेँवाःत। विदेसया नागरिकता कया, कतपिनित थःनालाकासाँ, कतपिसँ झीत थःनालाकाइहे मखु। गुलिसिनँ थःमाँभास नेपाल भासयात नेवारी, नेवार धका थःथम्हँहे हेला यासाँ, इपिँला सिनावँसाहे, “का व नेवाः मन्त” धका धाइगु सिबे मेगु छुधाइ? कित नाँ (परिवारया नाँ) हे हिलेमानि, अलेतिनि मयो मयो नेवाःजुया च्वपिँ अनेवाः जुया …

लुमुगु लसकुस् ! Read More »