वज्राचार्य संरक्षण गुथिया न्हूगु ज्यासना पुच:

येँ, नेपालमण्डल – नेपाल संवत ११३३ चिल्लाथ्व १ (पारु)/२०६९फाल्गुन २९ कुन्हु मुंगु वज्राचार्य संरक्षण गुथिया वार्षिक साधारण सभाँ न्हुगु ज्यासना पुच: ल्यगु दु। दुज:पि थथे दु। नाय: फ़निन्द्ररत्न वज्राचार्य, ल्यूनाय:पिँ हिरारत्न वज्राचार्य, ज्ञानिराजा वज्राचार्य, मूछ्याञ्जे सागर मान वज्राचार्य, छ्याञ्जे सिद्धानन्द वज्राचार्य, ल्यूछ्याञ्जे सुदर्शन मुनि वज्राचार्य, दाँभरी विश्वविजय रत्न वज्राचार्य, लयूदाँभरि सुरेंद्रहर्ष वज्राचार्य, दुजपिं गम्भीर वज्राचार्य, शैलेंद्रमान वज्राचार्य, शारदामुनी वज्राचार्य, रमेश रत्न वज्राचार्य, प्रचन्ड मान वज्राचार्य, चन्द्ररत्न वज्राचार्य, आकाशा वज्राचार्य मयजु, बसन्तहर्श वज्राचार्य, भुवनरत्न वज्राचार्य, मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य, नीरमती वज्राचार्य मयेजु।
थ्व बुखँ वज्राचार्य संरक्षण गुथिया मूछ्याञ्जे सागर मान वज्राचार्यजु पाखेँ थ्यंगु ख:।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code