त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु

येँ, नेपालमण्डल – पुलावंगु दँया बछला (वैसाख) य् ब्व:गु त:भुखाचं स्यंकूगु झीगु छेँ, देग:, बहा, बही व व त:भुखाचँ ज्यान का:गु द्वलँ द्व:या  नेपा:मितेगु मूवंगु ज्यान, उकिँयाना: उसाँय् मदेका च्वने मा:गु, देसय् सरकार दुसाँ “मसनीगु ल्हा:” थेँ नेपा:मितयेत ज्या मव:गु सरकार, राहतया लागी विदेसँ खर्बँ खर्ब डलरया ग्वाहालि व:साँ पीडिततयेगु ल्हाती जाकि १ किलो व चाउ चाउ २ पुरि हे काय् खँपिँ दुला मदुला धैगु खँ ञनेबले त:भुखाचँला नेवा:मितयेत त:धंगु महाविनासहे याना ब्यूगु खनेदु। पुवंक स्वयेत: तभुखाचया हसना