नेपालमण्डल सः ज्वना

नेपाःमिया घाः गुलि
नेवाः जुजु मदयेवँ
म्वानाच्वन सिना सिना
संवत स्वच्या हायेवँ।।१।।

शाह वंश मदै धाःगु
झिंनिगूगु पुस्ताय्
न्यनातैगु स्वय् नं खन
गणतन्त्र वःगु झीथाय्।।२।।

नेवाः लयेता गुलिगुलि
नेवाः न्हंकीपिँ न्हना
पनातःगु जः न्यंकब्यात
महीपिँ महिता फुना।।३।।

नेपालमण्डल सः ज्वना
दन स्वः मंकाः जाना
वल सकलें नसँचा फाया
बिहाँचुलि म्ये हाला।।४।।

– बिनोद सायमि (आल)
तिथि – ने.सं. ११२८ यँलाथ्व २ (दुतिया), सोमवाः