Newah Jagaran Manch opens its 1st Foreign Branch

NEWS-IN-BRIEF
The Newah Jagaran Manch, an active forum of all political and non-political parties in Nepal formed to awaken Newah community at the changed political environment, has opened its first foreign branch in Tokyo last Satday the 13th September.

The branch meeting attended by representatives of businessmen, employees, students and academics of Newah community resident in Japan elected its first Executive Committee to support the task of building a New Nepal and contribute to its development while working for the benefit of all Nepalese in parallel to the upliftment of the Newah community at home and Japan.

FULL STORY IN NEPAL BHASA
Participants at the formation of Newah Jagaran Manch Japan

नेवाः जागरण मञ्चया जपान शाखा गठन जुल।

नेपाल संवत ११२८ यँलागा २ (दुतिया) बुधवाः

जपानवासी नेवाः व्यापारि, ज्यामि, ब्वनामि व स्येनामिते प्रतिनिधितेसँ वंगु शनिवाः सेप्टेम्बर १३ तारिके नेवाः जागरण मञ्चया जपान शाखा(एन्जेएम्जे) या गठन याःगु दु।

Representatives at NJMJ
जपानवासी नेवाःते थःथ दथुई संगठित जुया न्हूँ नेपाःया राष्ट्र निर्माण व विकास पाखे नेवाः जातिया अखंड देन, जातीय अधिकारया सवाले नेवाः जातिया समस्या समाधान नापँ मेपिँ नेपाःमि नापँ ल्हाःज्वना बृहत नेपाःमि समाजया हकहित, भास व संस्कृतिया संरक्षण नापँ उत्थाने सक्रिय जुया च्वनेगु उद्देष्य कया तोःक्योः आकासाकाया मण्डला रेष्टुरेन्ट् सभाहःले गठन जूगु ऊगु शाखा समितिँ सुनिल कुमार शाक्यया अध्यक्षताय् ११ (झिंछम्हँ) दुजःत दुथ्यागु ज्यासना पुचः ल्यःगु दु। नकू (उपाध्यक्ष) कृष्ण बदन जोशी, छ्यान्जे (सचिव) सागर कपाली, दाँभरी(कोषाध्यक्ष) जनक राज शाक्य व दुजःत अनिल कुमार शाक्य, शाक्य रत्न शाक्य, राजेन्द्र मानन्धर, केशव लाल रंजित, श्याम तण्डुकार, सविता कपाली मयजु, व कौशल्या वज्राचार्य मयजुपिन्तः ल्यःगु दु। न्हूँ पलिस्था जूगु नेवाः जागरण मञ्च जपानया प्रमुख सल्लाहकारे, बहुजातीय समाज विशेषज्ञ नापँ मानव अधिकारकर्मि सुवन् वज्राचार्य च्वना दीगु दु।

Representatives at NJMJ2
नेवाः जागरण मञ्चया जपान शाखा गठन यायेगु आवश्यकताये नवाना दिसे मञ्चया न्हूँम्ह नायः शाक्यँ नेपाःमिते सहारा नेपाःमितहे जुईमागु व नेपाःया जाति समुदायतनं थःथःहे संगठित जुइमाः। उकेँ, नेवाः जातिया सहारा नेवाः जाति हे जूगुलिँ झी नेवाःत सकलेँ संगठित जुइमाः धइ दिल। न्वचू बियेगु झ्वःले जनक राज शाक्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सागर कपाली, सुधिर जोशिँ न्हूँ पलिस्था जूगु नेवाः जागरण मञ्च जपानया ज्याखँ सुथाँ लायेमा धका भीँतुनादिसे मञ्चया ज्याझ्वयातः माःकथँ फूगु सहयोग बियेगु प्रतिबद्धतानं बिया दिल।

न्वचूया लिपाया सहलहले, मञ्चया उद्देष्य अनुसार ग्वसाःग्वयेगु ज्याझ्वले आयातः कोसी खुसि बाःवया पीडितजूपिन्तः आर्थिक सहयोग यायेगु क्वःजित। अर्थ संकलनया लागी जपानवासी सकल नेवाः पासापिँ नापँ मेपिँ नेपाःमि पासापिन्तःनं इनाप यायेगु, नेपाल संवत न्हूँदँया लसताय् लाइव् मनोरञ्जन ज्याझ्वः यायेगु खँ क्वःजित। नेवाः जागरण मञ्च जपानया ज्याखँयातः निरन्तता बियेतः छगु आर्थिक कोषनं खडा यात। ब्वतिकया दीपिँ सकल महानुभावपिसँ कोषया लागी १०,००० निसेँ ६०,००० येन तक्कया आर्थिक सहयोग बीगु प्रतिबद्धता याना दिल। नेपाःमिया सहारा नेपाःमि, नेपाःमिया छगु अखण्ड जाति, नेवाः तेसँ थःगु जाति, भास, संस्कृति व मातृभूमि नेपाःया निर्माण व विकासया याये इच्छादुपिँ नेवाः पासापिँ नापँ सकल नेपाःमि पासापिन्तः मञ्चया कोषे आर्थिक सहयोग याना दियेतः इनाप यात। पूवंक जानकारिया लागी नेवाः जागरण मञ्च जपान अध्यक्ष – ०९०-४२९४-६८८७ सँ स्वापू तयादियेतःनँ इनाप यात।

0 thoughts on “Newah Jagaran Manch opens its 1st Foreign Branch”

 1. न्हूँगु जागरणया निम्ति जिमिगु हःपाः दु। थउँ कन्हे नेपाले नेवाःत थःगु भाय् तोःता खय् जुया च्वंगु दु। थ्व ट्रेन्डयातः नेवाः जागरण मञ्चँ पनायंके फःसा भविष्ये यक्को तिवः दइ। नेवाः भावना ल्यंकातयेतः मादेकँ मगागु पला जुइमा। दकले न्हापाँ खय् भाय् ल्हायेगु तोतेके माल। फुकसितँ बढाइ दु!
  – दरशा, USA

 2. ज्वःजलपा !
  दःला सिक्कहे लयेताःवः, थ्व बुखँ ब्वनाँ। झीगु थाय् झीसँजक बाँलाके फइ।

  I’m very pleased to read about “The Newah Jagaran Manch” formed in Japan to awaken Newah community. Yes, we need to act with the changing time before it is too late.

  Sad to see that many educated Newahs are neither conscious about their surrounding environment nor even about their own mother language, Nepal Bhasa. They do not seem to be aware that when our language is lost, we will loose our culture, knowledge (which is hidden inside our language) and of course our identity.

  Many of today’s Newah young generation have sacrificed their own language to learn Khas language (खय् भाय्) at schools and colleges (blindly following what the rulers have imposed on them). We must work together to wake them up from (those who are in) deep sleep.

  So long the Newahs (of all cast and creeds) don’t come together and revive our language and our lost glory of ancient Nepal, it is impossible to build a New Nepal. Along with those in power, Newahs and all other native Nepalese must have right to decide for themselves. Only, in this way, the whole nation will benefit.

  Swanigah has offered so much rich culture to Non-Newahs, who have come to live in our native land but they suppressed our culture, language and even stole our idols in return. I am confused and sad for their selfish behaviours.

  Subhay!
  – Rahena, Germany

 3. I am very much excited and overwhelmed with all activities of Newah community. Thank you Newah Jagaran keep it up. The days to reach Newah destination is not very far.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code