US university honors Nepalese students

Marshall, Minn. — The Southwest Minnesota State University has honored a number of students from Nepal along with American and other foreign students for their achievements during the spring semester of study. Students with a grade-point-average between 3.5 and 3.79 gained “Honors” recognition. Of 55 students received honors, 21 students from Nepal were in the list issued by the Dean of the South Minnesota State University.

नेपाःया ब्वनामितेतः अमेरिका विश्व विद्यालयँ सम्मान यात
माःषल्, मिन् – साउथवेस्ट् मिनेसोता राज्य विश्व विद्यालयँ, वसन्त ऋतु सेमेस्टर जाँचे च्वछाये बहःगु नम्बर हःपिँ ब्बनामि ५५ (ञेञा) म्हेसितः सम्मान यागु दु। व ५५(ञेञा) म्हे २१ (ञीछ) म्ह नेपाःमि ब्बनामित खःसा, इमि दथुइ नेवाः ब्वनामित न्हेम्ह दुथ्या – मणिषा वज्राचार्य, श्रृष्टि वज्राचार्य, सुशान्त जोषि, उजेन शाक्य, दीपिका श्रेष्ठ, मणिषा श्रेष्ठ खःसा, मेपिँ नेपाःमि ब्वनामिपिँ थथे खः – संयम् आचार्य, चुडामणि अर्याल, बिकाश भुषाल, प्रतीक देवकोटा, श्रद्धा धुंगेल, कान्चन खड्का, ग्रीष्मा लामा, तेनजिन लामा, अनिल रायमाझि, आनन्द सापकोटा, सन्ध्या थापा, संजिता थापा, श्री थापा व सोनाम योल्मो खः।

थथे अमेरिकाया विश्व विद्यालयँ सम्मान जूपि झी नेवाः नापँ नेपाःमि ब्वनामिपिन्तः झी द नेवाः या पाखेँ दुनुगलँ निसेँ भीँतुना च्वना। भविष्येनँ थथेहे, थुलि सिबे तःजीगु सम्मान कायेफयेमा, लिहाँ वया झीगु माँदेस नेपाल देसयात दयेके फयेमा धका भीँतुना च्वना।

छिगु भिन्तुना देछायेतः, थन दूगु लाइन क्वसँया “Comments” तिया दिसँ।