Sakimila Punhi (Full moon day of sweets)

सकिमिला पुन्ही
नेपाल संवत ११३० कछला १५ सकिमिला पुन्हीया (Nov 2, 2009) सुभ न्हिकुन्हु, येँया थीथी बौद्ध विहारय् हलिमलि ब्वयेगु ज्या झःझः धायेक जुल। थुकुन्हु गुरुजुपिनिपाखेँ बौद्ध स्तोत्र व नामसंगीति पाठ यायेगु, अनँ पाठ न्यः वइपिँ भक्तजनत व दर्शकतयेतः वहे हलिमलि प्रसादया कथँ इना बियेगु चलन दु। अथे हंगु सकिमिला पुन्हीया ज्यझ्वःया दथुई, डल्लु, धिम्हेल्वहँ बुद्ध विहारय् हंगु ज्याझ्वलय् ब्वयातःगु हलिमलिया मण्डल थथे दु।
Mandala made of sweet potatoes displayed at Dhimhelohan Buddhist Vihara in Kathmandu

-Image filed by Sagar Man Bajracharya
छिगु कमेन्ट च्वयेतः लाईनया क्वसँ दूगु ” comments” क्लिक यानादिसँ!