Food Grain Throwing Ritual: Time to Rethink

दच्छीया दुने दिवंगत जूपिनिगु नामँ शतबिज (गुता बिबहःता) ह्वलेगु नेपाःया छता ज्वःमलागु मेला उकुन्हुयागु आइतवाः पशुपति क्षेत्रय् क्वचाल। दिवंगत थःथिति पिनिगु आत्माया शान्तिया कामना यासे पशुपतिया ष्लेश्मान्तक गुं (वन) स थथे बिबहःता ह्वलेगु लागि नेपाःया थीथी जिल्लां नापं आपाल आपाः भक्तजनपिं सहभागि जुगु खः। राजधानीं पिनें वईपिं भक्तजनपिं शनिवा कुन्हु हे बहनी निसें पशुपति क्षेत्रय् वासँ च्वँवया चच्छि तक्क मत (महादिप) च्याका जाग्राम च्वना च्वंगु खः। हिन्दू धर्मावलम्बित पशुपतिया उगु ष्लेश्मान्तक गुं, कैलाश, गुहेश्वरी व मृगस्थली क्षेत्रय् शतबिज ह्वःवईगु खःसा नेवा बौद्धतेसँ ऊगु हे वन क्षेत्रय् दूगु ख्वाँय् गणेद्यो व न्यागः बौद्ध चैत्य (चिभाःद्यो) स गुता बिबहः व फलफूल (तु, हिसकि, सकि, तःसि व अम्बः) टुक्रा याना द्योयात छाः वनीगु खः।

थूगु मेला नेपाःया छता ज्वःमलागु मेला खःसानँ थौंकन्हेया परिवेशय् थथे मुरिका मुरि अन्न शतबिज ह्वलेगु धका बँय् ह्वला सितिकं छोयगु गुलित उचित जू थुखे पाखे सकसियां ध्यान वनेमाःगु आवश्यकता ल्याय्म्हपिंसं न्ह्यसः तःगु नं खने दत। छुँ दँ न्ह्यवः पञ्चदानया ईलय् स्वयम्भूई चाःह्यू वःपिं जपानया छगू प्रतिनिधिमण्डलया दुजःतेसँ स्वयम्भूया बँय् आपालं वा, जाकि वाकाःतःगु खना थःगु म्ये वांन्यागु खँ थन लुमंके बहःजू।

A news related view filed in by Sagar Man Bajracharya.
छिगु कमेन्ट च्वयेतः लाईनया क्वसँ दूगु ” comments” क्लिक यानादिसँ!