Jagat Sundar Bwanekuthi celebrates its silver jubilee / जगत सुन्दर ब्वनेकुथियात २५ दँ क्यँगु लसताय् – गुहालीयापिन्त हनेज्या व अक्षय कोषया पलिस्था

येँ, नेपालमण्डल – ने.सं. चिल्ला ६ (2015.2.24) कुन्हु येँया जगत सुन्दर ब्वनेकुथियात २५दँ क्यंगु लसताय् स्कूलयात गुहालियापिँ जपान व नेपा:या दातापिँनापँ ब्वनेकुथि स्वापुदुपिँ नापँ नेवा: न्ह्यलुवापिँ दुथ्याका बुन्हि त:जिक हनेगु यात। बुन्हि ज्याझ्व:, नेपालसंवत ११३५ न्हूदँ राष्ट्रीय समारोह समितिया नाय: डा. त्रिरत्न मानन्धरँ त:दिवा च्याका न्ह्याकादिल। ब्वनेकुथि सञ्चालन समितिया नाय: लक्ष्मीदास मानन्धरया नायसुइ न्ह्यागु थ्व बुन्हिज्याझ्वलय् नेपाल जनजाति राष्ट्रीय आन्दोलनया नाय: डा. पद्मरत्न तुलाधर, नेराप सांसद लक्षमण राजवंशी, जपानया हिराकता समाजया नाय: नापँ दूज:पिँ, नेपालभास परिषदया न्हूम्ह नाय: प्रा. सुवर्ण शाक्य व नेवा: राजनैतिक न्ह्यलुवा मल्ल के. सुन्दर नापँ आपालँ हनेबहपिसँ ब्वतिकागु जुल। ज्याझ्वलय् जगत सुन्दर ब्वनेकुथियात आर्थिक गुहालियापिँ जपानया हिरकता संस्थाया दुज:त व उकीया स्वापुदुपिँ सकसितँ हनेगु जुल। थ्वहे झ्वलय् ब्वनेकुथिया हल दयेकेत गुहालि चूलाकाब्यूम्ह जपानया डा. सुवन् वज्राचार्ययातनँ हनेगु जुल। थुकुन्हुहे पलिस्थायागु अक्षयकोषयातनँ डा. वज्राचार्यँ व दाजु सागरमान वज्राचार्यँ ५०,००० तका दाँ तयाबिल। थ्व अक्षय कोषयात हिरकता, लक्ष्मीदास मानन्धर, जगतसुन्दरया मल्लया छय् भाजुनँ अक्षयकोषयात धेवा तया ब्यूगु दु। ज्याझ्वया छूँ लूया किपात थथे ख:। PIC_0709 PIC_0708 PIC_0712 PIC_0705 PIC_0726 PIC_0718 PIC_0713 PIC_0698