Nepal

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑒 𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐣𑑂𑐴𑐹𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐮𑐳𑐟𑐵𑐫𑑂 𑐨𑐶𑐣𑑂𑐟𑐸𑐣𑐵 𑐴𑐳𑐣𑐵 𑐟𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐣𑐷𑐟𑐶𑑃 𑐧𑐖𑐾𑐚𑑂 𑐣𑐶𑐳𑑂𑐎𑐵𑐳𑐣𑑂 𑐖𑐸𑐂𑐐𑐸

𑐣𑐾.𑐳𑑄. 𑑑𑑑𑑔𑑑.𑑑𑑒(𑐎𑑁𑐮𑐵). 𑑙𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑒 𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐣𑑂𑐴𑐹𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐮𑐳𑐟𑐵𑐫𑑂 𑐨𑐶𑐣𑑂𑐟𑐸𑐣𑐵 𑐴𑐳𑐣𑐵 𑐟𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐣𑐷𑐟𑐶𑑃 𑐥𑑁𑐥𑐟𑐶 𑑕𑑐𑑐𑑐 (𑐘𑐵𑐡𑑂𑐰𑑅 𑐟𑐎𑐵) 𑐫𑐵 𑐰𑐶𑐖𑑂𑐘𑐵𑐥𑐣 𑑕 (𑐘𑐵𑐥𑐵𑑅) 𑐟𑐫𑐾𑐟 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑐫𑐵 𑐧𑐖𑐾𑐚𑑂 𑐣𑐶𑐳𑑂𑐎𑐵𑐳𑐣𑑂 𑐖𑐸𑐂𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋 𑐰𑐶𑐖𑑂𑐘𑐵𑐥𑐣 𑐥𑐶𑐎𑐵𑐫𑐾 𑐂𑐔𑑂𑐕𑑂𑐫𑐵 𑐡𑐹𑐐𑐸 𑐥𑐟𑐶𑑃 (𑐥𑐟𑑂𑐬𑐶𑐎𑐵𑑃), 𑑕𑑐𑑐𑑐 𑐟𑐎𑐵 𑐡𑐵𑑃 𑐫𑐵𑐟 𑐐𑐥𑐵𑐫𑑂 𑐥𑐵𑑅𑐐𑐸 𑐥𑐵𑐣𑐵𑐫𑐵 𑐰𑐶𑐖𑑂𑐘𑐵𑐥𑐣 𑐟𑐫𑐾𑐦𑐸, 𑐠𑑅𑐐𑐸 𑐥𑑁 𑐐𑑀𑐥𑐵 𑐥𑑂𑐬𑐶𑐣𑑂𑐚𑑂 𑐫𑐵𑐳𑐾, 𑐐𑑀𑐥𑐵 𑐩𑐷𑐐𑐸 (𑐧𑐶𑐎𑑂𑐬𑐷) 𑐖𑐹 𑐢𑐿𑐐𑐸 𑐧𑐫𑐵𑐣 𑐮𑐶𑐳𑐾 𑐠𑑂𑐰 …

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑒 𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐣𑑂𑐴𑐹𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐮𑐳𑐟𑐵𑐫𑑂 𑐨𑐶𑐣𑑂𑐟𑐸𑐣𑐵 𑐴𑐳𑐣𑐵 𑐟𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐣𑐷𑐟𑐶𑑃 𑐧𑐖𑐾𑐚𑑂 𑐣𑐶𑐳𑑂𑐎𑐵𑐳𑐣𑑂 𑐖𑐸𑐂𑐐𑐸 Read More »

Frequently Asked Questions (FAQ)

7.3. Frequently Asked Questions (This page is under construction. Please ask your question here for a while) 7.3.1. What are Nepalbhasa and Nepal-lipi, why do they needed to be revitalized? 7.3.2. What is Nepal Calendar? 7.3.3. What information offered here at NLO website? 7.3.4. What are the useful publications? 7.3.5. What are the technical tools …

Frequently Asked Questions (FAQ) Read More »

Months in Nepal Calendar NS 1141 and their conversion to other calendars

The following is the table for months of Nepal calendar in the Nepal Samvat year 1141 and other calendars. Month No. Nepal Calendar : Nepal Samvat 1141 Month No. 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑑 Month No. Bikram Samvat 2077-8 Month No. Gregorian Calendar 2020-1 1 Kachhala 𑑑 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 ८ मार्ग १ – २९ 11 Nov. …

Months in Nepal Calendar NS 1141 and their conversion to other calendars Read More »

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐕𑐾𑐮𑐾𑐣𑐸 𑐀𑐨𑐶𑐫𑐵𑐣 / Let’s Use Nepal Lipi Initiative

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐕𑐾𑐮𑐾𑐣𑐸 𑐀𑐨𑐶𑐫𑐵𑐣𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶𑑃𑐴𑐾 𑐧𑑂𑐰𑐣𑐾 𑐔𑑂𑐰𑐫𑐾𑐣𑐸𑐨𑐰𑐶𑐲𑑂𑐫𑐫𑐵 𑐗𑐷 𑐩𑐳𑑂𑐟𑐾𑐟 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐮𑑂𑐫𑑄𑐎𑐵 𑐟𑐫𑐾𑐣𑐸! – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑂 𑐖𑑂𑐰𑐖𑐮𑐥𑐵! 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐡𑐾𑐳𑐫𑑂 𑐖𑐣𑑂𑐩𑐾 𑐖𑐹𑐐𑐸 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐏𑑅 𑑋𑐠𑑁𑑃 𑐠𑑂𑐰 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐮𑑀𑐥𑐵𑐣𑑂𑐩𑐸𑐏𑐫𑑂 𑐮𑐵𑐣𑐵 𑐔𑑂𑐰𑑄𑐐𑐸 𑐡𑐸 𑑋 𑐠𑐸𑐎𑐷𑐫𑐵 𑐴𑐸𑐣𑐷 𑐠𑐷𑐠𑐷 𑐡𑐸𑐳𑐵𑑃 𑐡𑐎𑐮𑐾 𑐟𑑅𑐢𑐸𑑄𑐐𑐸 𑐩𑐹𑐮𑐐𑐸 𑐴𑐸𑐣𑐷 𑐴𑐾 𑐠𑑂𑐰 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐕𑐾𑐮𑐷𑐐𑐸 𑐧𑐵𑐣𑐶 𑐩𑐡𑐫𑐵 𑐰𑐣𑐵 𑐏𑑅𑑋𑐄𑐎𑐾𑑃, 𑐴𑐮𑐶𑐩𑐫𑑂 𑐴𑑂𑐣𑐵𑐥𑐵𑑃𑐐𑐸 𑐰 𑐕𑐐𑐸𑐴𑐾 𑐖𑐎 “𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑃 𑐣𑐾.𑐳𑑄. 𑑑𑑑𑑓𑑖 𑐣𑐶𑐳𑐾𑑃 …

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐕𑐾𑐮𑐾𑐣𑐸 𑐀𑐨𑐶𑐫𑐵𑐣 / Let’s Use Nepal Lipi Initiative Read More »

नेपाल संवत ११३६ राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय: डा. महेशमान श्रेष्ठ

येँ (नेपाल मण्डल) – नेपाल संवत ११३६ या राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय:कथँ  डा. महेशमान श्रेष्ठजुयात ल्य:गु दु। नेवा:तय् दथुइ छम्ह चिकित्सक कथँ जक मखुसे नेपाल भास, नेवा: आधिकारया बारे नवानादीम्ह छम्ह न्ह्यलुवा ख:सा,वयक: नेवा:त राजनैतिककथँ सशक्ति जुइमागु पाखे स:तयादीम्ह नाय: ख:।  

थूसी छक: अ:खतँ दान याना स्वाँया पुन्हि हनेनु।

येँ, नेपालमण्डल – भुखाय् ब्वया बुद्ध बूगु थ्व नेपालदेसया छथ्व: जनयात दुख जुया च्वंगु इलय् मेथ्व: पासापिसँ उद्धार याना च्वंगु खना छेँ दुनाव:गु स्वयागु थ्व मिखाय् मव:गु ख्वबि मचायक कुतुँ वल। थ्व ज्याय् भन्तेपिनिगु सक्रियात खनानँ श्रद्धाया स्वाँ मचायक हे झीगु नगले ह्वया च्वन। अले मचायकहे थथे मती वल। बुद्धबूगु, वस्पोलँ बोधिज्ञान कै बिज्यागु व …

थूसी छक: अ:खतँ दान याना स्वाँया पुन्हि हनेनु। Read More »

Aftermath of the Earthquake in Nepal: What to do next is important.

Yen (Kathmandu) – We can not find enough word to express our sympathy to our friends who have lost their family members in the worst earth quake in our motherland Nepal. But wish them to atain the bliss of Nibbaba, where they do not undergo any suffering hereafter. It is not yet very clear what …

Aftermath of the Earthquake in Nepal: What to do next is important. Read More »