Nepal

नेपाल संवत ११३६ राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय: डा. महेशमान श्रेष्ठ

येँ (नेपाल मण्डल) – नेपाल संवत ११३६ या राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय:कथँ  डा. महेशमान श्रेष्ठजुयात ल्य:गु दु। नेवा:तय् दथुइ छम्ह चिकित्सक कथँ जक मखुसे नेपाल भास, नेवा: आधिकारया बारे नवानादीम्ह छम्ह न्ह्यलुवा ख:सा,वयक: नेवा:त राजनैतिककथँ सशक्ति जुइमागु पाखे स:तयादीम्ह नाय: ख:।  

थूसी छक: अ:खतँ दान याना स्वाँया पुन्हि हनेनु।

येँ, नेपालमण्डल – भुखाय् ब्वया बुद्ध बूगु थ्व नेपालदेसया छथ्व: जनयात दुख जुया च्वंगु इलय् मेथ्व: पासापिसँ उद्धार याना च्वंगु खना छेँ दुनाव:गु स्वयागु थ्व मिखाय् मव:गु ख्वबि मचायक कुतुँ वल। थ्व ज्याय् भन्तेपिनिगु सक्रियात खनानँ श्रद्धाया स्वाँ मचायक हे झीगु नगले ह्वया च्वन। अले मचायकहे थथे मती वल। बुद्धबूगु, वस्पोलँ बोधिज्ञान कै बिज्यागु व …

थूसी छक: अ:खतँ दान याना स्वाँया पुन्हि हनेनु। Read More »

Aftermath of the Earthquake in Nepal: What to do next is important.

Yen (Kathmandu) – We can not find enough word to express our sympathy to our friends who have lost their family members in the worst earth quake in our motherland Nepal. But wish them to atain the bliss of Nibbaba, where they do not undergo any suffering hereafter. It is not yet very clear what …

Aftermath of the Earthquake in Nepal: What to do next is important. Read More »