नेपाःदेः, झीगु देः, झीगु प्राण

नेपाः झीगु देः झीगु प्राण
सासः दतले म्वाइ थ्वदेः
छिगु माया ममताया भरँ
मखुसा कन्हेहे मदया वनी
थ्वदेः हानाँ हे मदुगु जुया

नेपाल भास झीगु झीसँहे
धायगुसा नेवारी धका
अले गन थुइकी कतपिसँ
नेवारी मखु नेपाल भास धका
न्हना वनी न्हाँ हानाँ मदया

– सुव नेवाः “?”