डा. केशव मान् शाक्यया नेतृत्वय् नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दुजःत।

नेवाःते अधिकार, सुरक्षा व विकासया लागी नेवाःतहे छपँजुया नेपाः राष्ट्रीय पार्टि (नेरापा) देःकल हँ। देसे दुनेनँ पिनेनँ च्वपिँ सकल नेवाःत नेरापाया दुजःत सुसुथेँ धका सीके आय् बुयाच्वन्गु। झी “दनेवाः” परिवारँ यानागु इनाप यात लिसः बियादिसे, नेरापा या मूछ्यान्जे विजय सँइजु भाजुँ छोया हैदीगु नेरापाया दुजपिनिगु नाँधल थथे खः।
नायः (President) डा. केशव् मान् शाक्य;
न्हापाँम्ह न्वकू (1st Vice President) सुवर्ण के. चित्रकार् मयजु;
ल्यू न्वकू (2nd Vice President) डा. रमेश् श्रेष्ठ;
लिया ल्यू न्वकू (3rd Vice President) नरेश् वीर् शाक्य;
मूछ्यान्जे (General Secretatry) विजय् सँइजु;
छ्यान्जे (Secretary) केदार् चित्रकार्;
दाँभरि (Treasurer) सुरेश् प्रधान्;
दुजःत (Executive Members)
बुद्ध सायमि, भरत् सायमि, भुशा श्रेष्ठ, नारद् वज्राचार्य, ज्ञान् राम् श्रेष्ठ, किरण् शाक्य, शिव राम् अमात्य, मनोज् खड्गी, व सरद् कसाः।
NRP at Eelection Commission
(किपाः सुभाय् – नेरापाया विजय् सैँजु))
अले आ सकसियाँ सीके मास्ते वइगु खँ छुले धासा, संविधान सभाया चुनावय् सुसु दनीगु, अले गनँ, छु ईलाकाँ दनीगु धैगु खँ। हानँ, जिमितः अमेरिकाँ थ्यँन्कःवःगु ईमेःलत मध्ये नेरापायात गथेयानाँ गुहालि यासा ज्यू धका न्यनाहःपिँनँ दु। नेरापा या नायः एण्ड दुजः भाजु मयजुपिँसँ, नेपाल मण्डलया आदिवासी नेवाःतेगु इच्छा धात्थेँ पुरेयानाबीगु खःला, अथे मखुसा नेपाःया मेन्टालिटि कथँ थःगु स्वार्थजक पूवंकीगु खःला, स्वयगु बाकि हे दनि।
– झी “दनेवाः”
छिगु प्रतिकृया च्वयतः थन क्वसँच्वन्गु Comment क्लिक् यानादिसँ।

0 thoughts on “डा. केशव मान् शाक्यया नेतृत्वय् नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दुजःत।”

  1. Is this message posted by administrator or someone else, do u have any provision to display the commentator ??

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code