Month: February 2008

Educating our children for a prosperous future of Newah society?

नेवाः बस्ती नेवाः स्कूलँ नेवाःमस्तेगु भविष्य देकीगु खःला? नेपाल संवत ११२८ सिल्लागा ७ (सप्तमी) बिहिबाः झी सकसिनँ म्हस्यूम्ह दीपक तुलाधर भाजुँ, नेपाल भासया शिक्षा प्रति यानादीगु देन् धात्थेँहे च्वछाय बहःजू। “नेवाः बस्ती नेवाः स्कूल” धैगु अभियान धात्थेँहे बाँला। थउँ, येँ, यल, किपू जक मखु ख्वपय् नँ नेवाः मोडःन् स्कूल् चायकेगु ज्या वयकः व वयकः नापँ …

Educating our children for a prosperous future of Newah society? Read More »

“Languages Matter!” – (Even for Newahs?)

नेपाल संवत ११२८ सिल्लाथ्व १५ (सिपुन्ही) बिहिबाः थउँ माँभासया अन्तर्राष्ट्रीय न्हि। माँभासया मतलब् झी नेवाःतेतः दुला? माँभासयात राष्ट्र भासया रूपे हनेमा धका जुलुस वना थःगु ज्यानहे पाःपिनिगु सम्माने, संयुक्त राष्ट्र संघया घोषणाकथँ, थउँ “माँभासतय् अन्तर्राट्रीय दीँ (International Day of Mother languages)” खः। व जक मखु थ्वदँ (सन् २००८ ला) “माँभासतय् अन्तर्राट्रीय दँ (International Year of …

“Languages Matter!” – (Even for Newahs?) Read More »

Will shining Khadga enlighten us?

तिमिलाथेँ थीगु खड्ग नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया चुनाव चीँ “झी छपँ जुइमा” धैगु अज्ञाणया अन्धकारयात नाशयाना बी ? ने. सं. ११२८ सिल्लाथ्व ६ (षष्थि) सोमबाः येँ, नेपाः मण्डः झी नेवाःत सुयातँ ल्हाःफय् म्वापिँ, गुलिसिया बाज्या, अबुपिसँ कमेयाना थकूगु धन सम्पत्ति मोज यायदुपिँ, गुलिसिया मेगु छूँमदुसाँ, स्वाने छपुजक जूसाँन्ह्यंगु बाकुयानातःगु छेँ छकुसाँ दु। न्ह्यागुसाँ स्वछाः नयदु। अले …

Will shining Khadga enlighten us? Read More »

खिचा व भउचिया माया …… झीगु देसेले ?

येँ, नेपाः मण्डः (नेपाल मण्डल) ने.सं. ११२८ पोहेलागा १३ (त्रयोदशी) मंगल् बाः नेवाः जातिया दुने जातपात, तःधँचीधँया भेदभावँ याना मखुला, “खिचा ल्वाई थेँ ल्वाइगु” धैगु उखान दया च्वन्गु? २१औँ शताब्दि जुइधुन्कल। आला झीगु देसेनँ भउचियात मायाँ याइपिँ खिचातेगु जन्मनँ जुइ त्यलथेँ च्वँ, मत्यःनिला? [youtube http://www.youtube.com/watch?v=h434raJkjjA&rel=1] तोःक्योःवासि झी पासा छम्हेसिनँ छोयाहःगु वीडियो क्लिप्। थुकीया मेगु भागनँ …

खिचा व भउचिया माया …… झीगु देसेले ? Read More »

बल्ल दइगु जुलला, त्वनेगु लः स्वनिगःले?

येँ, नेपाः मण्डः (नेपाल मण्डल) ने.सं.११२८ पोहेलागा १२ (द्वादशी निन्हु) सोम् बाः नेपाःया राजधानि येँया राजदरवार, लैनचौरय प्रधान मन्त्रि क्वाटर, यलय् मन्त्रि क्वाटर दुथाय् , विभिन्न पार्टि नायःतयगु छेँत, अले मारवारी साहुतयगु छेँत, सँय् तयगु ठमेलया होटेलत व झेल्या बर्मू क्षेत्रितयगु छेँत बाहेक, मेथाय सकभनँ सुथय् सु न्हापानँ दनाः मिशिनँ लः सालीगु, सुया मिशिन् पावरफुल् …

बल्ल दइगु जुलला, त्वनेगु लः स्वनिगःले? Read More »