खिचा व भउचिया माया …… झीगु देसेले ?

येँ, नेपाः मण्डः (नेपाल मण्डल)
ने.सं. ११२८ पोहेलागा १३ (त्रयोदशी) मंगल् बाः

नेवाः जातिया दुने जातपात, तःधँचीधँया भेदभावँ याना मखुला, “खिचा ल्वाई थेँ ल्वाइगु” धैगु उखान दया च्वन्गु?

२१औँ शताब्दि जुइधुन्कल। आला झीगु देसेनँ भउचियात मायाँ याइपिँ खिचातेगु जन्मनँ जुइ त्यलथेँ च्वँ, मत्यःनिला?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=h434raJkjjA&rel=1]

तोःक्योःवासि झी पासा छम्हेसिनँ छोयाहःगु वीडियो क्लिप्। थुकीया मेगु भागनँ पिहाँवयफु।
– झी “दनेवाः”

छिगु प्रतिकृया च्वयतः थन क्वसँ च्वन्गु Comment चायका दिसँ।