Alfa Crystal opens its branch in Tokyo

अल्फा इन्टःनश्यनल् कृष्टल् तोःक्योः शाखाया उले ज्या

Outline
Hong Kong’s successful Newah Businessman Uttam Pradhan opened his Tokyo branch of Alfa International Inc. on Saturday the 11th May amidst Japanese and Nepalese wellwishers.

Story in Nepal Bhasa
हङकङया छम्ह सफलम्ह नेवाः व्यापारि, उत्तम प्रधान यागु, अल्फा इन्टःनश्यनल् कृष्टल् पसःया शाखाया उले ज्या, थ्वहे मे ११ तारिक शनिवा कुन्हु तोःक्योः शहरया ओकाचिमाचि त्वाले जपानि व नेपाःया पासापिनिगु सहभागित्वय झःझः धायेक जुल। नेपाःप्रेमि दाइरोकु कसाइ स्कूलया प्रिन्सिपल इतोः व शिक्षिका तोमिनागाँ बुद्ध मूर्तिया न्ह्यःने धुपायँ च्याकाः यानादीगु थ्व उले ज्याय् ब्वतिकया दीपिँ भाजु मयजुपिँ छथ्वया किपाः।
alfa 2
किपाःले दुपिँ सुँ म्हस्यूपिँ दुला, स्वयादिसँ। फेतुनाच्वपिँ खवँनिसेँ – तोमिनागा मयजु, इतोः, एहारा, उत्तम प्रधान, इतोः मयजु, दनाच्वँपिँ खवँनिसेँ – सुवन् वज्राचार्य, प्रमिला मयजु, आइआरआइ अध्यक्ष मियाशिरो निम्हतिपू, उज्वला मयजु, उदित बाबु, तोयोशिमा मयजु व डा‍ उत्तम कर्माचार्य। किपाः काःम्ह – सुकुमन् थिं तामाङ