King Gyanendra offers sacrifical beasts to goddess Kali

जुजु ज्ञानेन्द्रँ दक्षिणकालिइ पञ्चबलि

Outline
King Gyanendra, whose monarchy is all set to be abolished by the first meeting of Constituent Assembly on 28th of this month, offered sacrifical beasts to Goddess Kali at Dakshinkali Hindu Shrine in the outskirts of Kathmandu yesterday following the sacrificial tradition initiated by Prithvi Narayan Shah, who expropriated Newah kingdoms of Nepal Mandala in 1768.

Story in Nepal Bhasa
मे २८ तारिक कुन्हु सुरु जुइगु संविधान सभाँ, राजतन्त्र मदेका छोइगु ई न्ह्यनेवया च्वंगु पाःलाकाला खइमखु, थनँ २४० दँ न्ह्यवः नेपाल मण्डलया नेवाः राज्यत लाकाकाःम्ह पृथ्वीनारायण शाहया पालँनिसेँ वैशाख शुक्ल अष्टमी पतिकँ, इष्टदेवीया पूजा यायगु परम्पराकथँ जुजु ज्ञानेन्द्रँ सोमवाःकुन्हु दक्षिणकालीया पुजा याःवन। सुथय् १० (झि) ता इले परिवार नापँ दक्षिणकालीई थ्यन्कःवोँम्ह ज्ञानेन्द्रँ कालीमाँ नापँ मेमेपिँ द्योपिन्तःनँ पूजा याना पञ्चवलि (न्याम्ह पशुपंछितेगु बलि) चढेयागु जुयाच्वन।
Gyanendra offers sacrifice
विश्व शान्तिया प्रतीक बुद्धया जन्मभूमी नेपाले, हिंसा बलिबिया कालीमाँया पाखेँ राजतन्त्रयात बचेयाये फैगु खःला स्वयेगु बाकिहे दनि। “अहिंसा परमो धर्म” धका स्यनीगु हिन्दु धर्मे हिंसा बलि बीगु सुनाँ सुरुयात, सीके बहजू।
– झी The Newah

किपाः सुभाय् – समुद्रपारिडटकम्
छिगु कमेन्ट् थन क्वसँ च्वया दिसँ। छिगु कमेन्ट् छकः जक च्वयादीसा गाः। प्रकाशन् जुइतः छूँ भचा समय कायेफु।