CA Inauguration: Milestone for a New Nepal ! But will it be a fair one?

Watch out for news and views. You are also welcome to opine.
संविधान सभाया सुभारम्भ – न्हू नेपाःया ऐतिहासिक आरम्भ। अयनं धात्थेँ सकसितः समान हक दैगु नेपाः जुइगु खःला?
बुखँ व बिचाखँ पियादिसँ। छिसँनं थःगु बिचाः प्वंका हैदिसँ।

0 thoughts on “CA Inauguration: Milestone for a New Nepal ! But will it be a fair one?”

  1. झीपिँ न्ह्याबलेँ सतर्क जुया च्वनेमा, थ्व नेतातेगु भाः मदु। इमिगु ल्हाः द्यःने लायेवँ हानँ हानँ पञ्चायति नीति हयेफु। जनजातिया बःकया माओवादित थावाँ वल, सत्ता थेनेवँ इपिँ जक छु कम् , प्रकाश मान, गोपाल मान नेवाःत खः (अयनं) इमिसँ झीगु ‘Identity’ या लागी छुयात? लिफःस्वया मुल्यांकन् याय् मागु दु।

  2. Roshan Shrestha

    गणतन्त्र वल धका लयेताया तिं तिं न्हुइमागु छुं मदु । झी नेपा:मि पिन्तः थ्व परीवर्तनया महत्व अबले दइ, गबले झीतः म्वायेत मदयेक मगागु सरसामानया भा:बेसा कुहाँ वइ, गबले झीतः झी नं राज्य या अंग ख: धैगु महशुस जुइगु वातावरण दइ । सुनां मययेका च्वनाच्वँम्ह राजायात वान्छ्वयेमाःगु ख: , वानाहे छ्वत, उली हे जकला ख:नि, मखुला ?

  3. थउँ कन्हेया समाचार ब्वनाँ, प्रधान मन्त्रि, गृह मन्त्रि व गृह सचिव सुसु खः छकः लुमंका दिसँ। न्हूगु नेपाः धयागु थज्याःगु पहः तंकाः छोयेगु खः।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code