Buddha’s Teachings on Inclusiveness, tolernace and harmony are ideals for a New Nepal

News in Brief
At the 2552nd Commemoration Day of Lord Buddha held in Tokyo last Sunday, Nepal Ambassador to Japan, H. E. Dr. Ganesh Yonjan Tamang said that Buddha’s Teachings on Inclusiveness, tolernace and harmony are ideals for a New Nepal. His Teachings have contributed to brotherhood and tolerance in the contemporary world.

The assembly of Buddhist monks, devotees and friends of Buddhism from Nepal, Sri Lanka, Taiwan and Japan prayed for world peace by paying homage to Lord Buddha, Dhamma and Sangha. The venerable monks chanted sutras for good health, happiness and longevity of all mankind while the participants offered Buddhist monks and nuns with food and gifts.

Full Story in Nepal Bhasa
बुद्धया सद्उपदेश, झीगु न्हूगु नेपाःयात सकलेँ दुथ्यागु, सहलह दैगु व सहिष्णुताया आदर्श जूवः ।

ने.सं. ११२८ बछलागा (३०) अमाइ मंगलवाः
हलिम (विश्व) शान्तिया प्रतीक, झीगु देःया विभूति भगवान बुद्धयागु, जन्म, बोधिलाभ व परिनिर्वाण जुया बिज्यागु स्वाँया पुन्हीया लसताय, तोःक्योः शहरया नाँजागु गोह्याकु रकन् (न्यासः अर्हत) बुद्ध विहारे, बुद्ध पुजा, भोजन दान, धर्म देशना, ध्यान भावना याना बुद्धया गुणानुस्मरण यासे, विश्व शान्तिया कामना यायेगु ज्याझ्वः वंगु आइतवाः कुन्हु झःझः धायक हन।
Venerable monks chanting 2
नेवाः अन्तर्राष्ट्रीय फोरम जपान(एनआइएफजे) व नेपाल राज्यदूतावासया सहलहया ग्वसाले हंगु थ्व ज्याझ्वःले, नेपाल, श्रीलंका, ताइवान व जपानया भन्ते गुरुमापिँ नापँ बौद्ध मार्गिपिँ, बुद्ध धर्मया सुभचिन्तक पासापिसँ, सुथय् न्हापानँ बुद्ध पुजायाना, भन्ते गुरुमाँपिन्तः भोजन नापँ परिस्कार दान ब्यूगु जुल। भोजन सिधे धुन्काः हलिमया (विश्वया) शान्ति प्रार्थना यायेगु ज्याझ्वःले, भन्तेपिनि पाखेँ परित्राण पाठ, धर्म देशना व ध्यान याकेगु ज्या जुल। श्रीलंका-जपान बौद्ध केन्द्र प्रमुख धम्मिस्सर नायक भन्तेनँ स्वाँया पुन्हीया मू कना बिज्यात। ताईवान निवासी नेपाःयाम्हँ मंगल भन्तेनँ बुद्धया उपदेश न्ह्यथना बिज्यासे, प्रज्ञा व करुणा या बारे व्याख्या याना बिज्यात। बौद्ध गुम्पाया प्रमुख ज्ञाणि वज्र लामा गुरुँ तिब्बेत भासँ व जपानि भन्ते नेपाःया गुरुमाँपिसँनं जपान भासँ पाठ याना सकसितः आशिर्वाद बिया बिज्यात।
Dignitaries listen to sutra reading by Buddhist monks
न्हिन्हसिया महासभाय हलिमे (विश्व) शान्तिया लागी सन्देश बिया दिसे, रकन् विहार प्रमुख भन्तेनँ थ्व विहार व नेपाःया स्वापूया खँ कनाँ बिज्यात। जपानं दकले न्हापाँ नेपाले बिज्याम्हँ जपानी थनयाम्ह एःकाइ कावागुचि (सन् १८६६-१९४५) भन्ते खः धका धै बिज्यासे, सन् १८९९ साले ३४ (स्वीपेदँ) दुम्ह वस्पोल नेपाःजुका सँदेसे बिज्यात। नेपाःया चन्द्र शम्शेर राणा प्रधान मन्त्रि लिसे स्वापू क्वातुका नेपाले वये, वनेगु याना बिज्यात। अनँ लिपा मेमेपिँ जपानीतनं नेपाले वय् वने याना हल धका धै बिज्यात।
Participants at Buddha's birthday celebration
ज्याझ्वःले थःगु बिचा प्वन्केगु झ्वले, जपानया लागी नेपाल राज्यदूत महामहिम डा गणेश योञ्जन तामाङ्गँ बुद्धया सद्उपदेशँ हलिमे सकसितँ भातृत्व व सहिष्णुताया मू थुइकाः बीगु कुतः जुल। बुद्ध जन्म जुया बिज्यागु लुम्बिनी, स्वयम्भु इत्यादी बुद्ध तिर्थस्थलँयाना संसारयात बुद्धोपदेश न्यनेगु, शान्ति व सुखया लँपु लुल। वस्पोलया सद्उपदेश, झीगु न्हूगु नेपाःयात सकलेँ दुथ्यागु, सहलह दैगु व सहयाये (सहिष्णुता) या आदर्श जूवः धका दै दिल।

शान्तिया सन्देश बीगु झ्वले, चूइचि इतोः जपान-नेपाल समाजया नायः भाजु, देवमान हिराचन एनआरएन अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय समितिया न्वकू भाजुपिसँनं नवानादिल। ज्याझ्वःले ओकामोतो मल्ल यूको मयजुया चर्या नृत्यँ सकसितँ आनन्द याना बिल। कतोः ज्ञाणु मानन्धर एनआइएफजे नकीँ मयजुया लसकुसँ सुरु जुसे, दिनेश मानन्धर एनआइएफजेया मूछ्याञ्जे भाजु व मेगुमि सकुराइ मयजुँ संचालन यानादीगु थ्व ज्याझ्वले च्या व खीर या प्रबन्धयाना तल।
– झी The Newah

छिगु कमेन्ट च्वयेतः थन क्वसँ क्लिक् याना दिसँ।