The Best Film Awarded, Bhintuna to be screened at Russian Centre

A special show of Bhintuna, a Nepal Bhasa comedy film subtitled in English-awarded “Critics, The Best film Award” in the Nepal International Indigenous Film Festival ’08-will be screened at Russian Culture Centre, Kamal Pukhu, Kathmandu this Saturday (23 Aug.2008) at 10:30 am, 12:30 pm & 2:30 pm. As seats are limited, the organisers request us to confirm seats by this Wedday (20th). For further detail, contact: Sunita Rajbhandari Shrestha 98-4126-1477 (For NTC users); 98-0360-4702 (For Mero mobile users)
Ticket price has been fixed for Rs. 200/- with Tuchcha (Samyabaji & Cold Drink).

Bhintuna, a Nepal Bhasa film awarded "Crtics, the Best Film" in the International film festival '08.

दकले न्ह्यलुवाः प्याखँकथँ एवार्ड काःगु भिन्तुनाया विशेष शो

हसू पुचःया ग्वसालय् विष्णु सक्वया न्ह्यब्वया, नेपाल भास सँकिपाः भिन्तुना
थ्वहे शनिवाः (ने सं ११२८ गुँलागा ७ (सप्तमी) कुन्हु रशियन साँस्कृतिक केन्द्रे केनीगु दु। च्वमि व निर्देशक – आर्यम नकःमि, निर्माता – हसू पुचः , नगिना जोशी, सुनिता राजभन्डारी श्रेष्ठ; किपा व सम्पादन – सोहन मानन्धर; प्याखँ म्वः – राजु महर्जन जुजु, रेश्मी महर्जन, रेमा महर्जन नापँ मदन दास श्रेष्ठ, नगिना जोशी व ह्रदय प्रसाद मिश्र।

स्व. परमानन्द वज्राचार्य भाजुया “गोंगःया छ्यँ” धैगु लोककथाया आधारे दयेकाःतःगु थ्व प्याखँ, बिहायायधुन्कूसा मचादयेके मसया धन्ना जुयाच्वँपिँ निम्हतिपू जक मखुसे भौमचाया माँअबुयानं मचादयेके मफुम्ह मिसाया माँअबु धका गिजे याका च्वनेमागु स्थिति सँकिपानं न्ह्यब्वया तःगु, छिसँ स्वसा जक न्ह्याइपुइगु स्टोरि खः। “Believe but not depend on the god” धैगु थीमे देकातःगु थ्व सँकिपा छिसँ मिस् यायबह मजू। सुनिता राजभन्डारी श्रेष्ठ, निर्माताया दुजः व ल्यूनिर्देशक मयजुँ जिमितः छ्वयाहइदीगु अंग्रेजि भासया मेःले अथे धयातःगु दु। छिकपिनिगु सहभागीत्वय् , थ्व भिन्तुना सँकिपाःया विशेष शो सफल जुयेमा धका झी The Newah या पाखेँ भिन्तुना दु।