Kathmandu shut down again – this time against killing two teenagers

Kathmandu, Nepal Mandala – Protesters shut down Kathmandu’s major thorough fares after news came out that two local teenagers Ashish Manandhar and Ritesh Rauniyar, reported missing since Nov. 15 had been found killed in a forest at Thankot, 10 km from downtown. More in Nepal Bhasa.

Kathmandu residents protests against killing two teenagers.

स्वनिगः हानँ बन्द – थुगुसी १५दँ दुपिँ युवकतेगु हत्याया विरोधे
नेपाल संवत ११२९ कछलागा ३० (आमाइ) बिहिवाः

येँ, नेपाल मण्डल – थनी १३ (झिंस्व) न्हु न्ह्यवःनिसेँ बेबत्ता जुयाच्वँपिँ १५ (झिंन्या) दँ जक दुपिँ युवकत अशिष मानन्धर व रितेश रौनियार निम्हसिगु लाःस थानकोटया जंगले लुयाःवःगु खँ सीदयेवँ आक्रोसजूपिँ स्वनिगः वासितेसँ सिमा पाला मिच्याका जुद्ध सतक, कलंकि, कालिमाटि, बल्कु, प्रदर्शन मार्ग नापँ थायथासये बन्दयागु दु। पुलिसया रिपोर्टकथँ, ताहाचः वासी युवकत निम्हेसिया म्हेः ल्यना च्वंगु घाःपालँ, निन्हु, स्वन्हु न्ह्यवःहे हत्या यानातःगु सीदु।
Ashish Manandhar and Ritesh Rauniyar kidnapped found killed in the jungle near Thankot. Police in Kathmandu has taken no action on the reporting of the two missing youths by their parents.
बेपत्ता जूपिँ मस्ते माँअबुपिसँ थः मस्त बेपत्ताजुया कन्हेकुन्हु हे पुलिसयात रिपोर्टयाःगु जूसाँ पुलिसँ उलि ध्यान मतःगु खँये विरोध यासे, स्वनिगः वासीतेगु सुरक्षा यायेमा, हत्याजूपिँ मस्तेगु लागी सरकारँ क्षतिपुर्तियायेमाः धका माग याःगु दु। –

अपहरण याना जक मखुसे हत्याहे यानाबिल स्वनिगःवासी विचरा निम्हँ मस्तेतः। थ्वला सह यायज्यूगु अपराध मखु। हत्याये लाःपिँ निम्हे छम्ह नेवाः जातिया युवक, छम्ह मधेशि जातिया युवक जूगुलीँहे मखा खय् पुलिसतेसँ थ्व मस्त बचेयायेत वास्ता मतःगु? The Newah

0 thoughts on “Kathmandu shut down again – this time against killing two teenagers”

 1. सुरेश

  ह्त्यारातयत कानूनी कार्यवाही जुईमाः। मृतकयागु परिवारतयत क्षतिपूर्ती नं बिईमाः। वाईसीएलँहे स्याःगु खःसा, थ्व सिकहे बाँमलाःगु खँ खः। रामहरी श्रेष्ठ व पुष्कर डँगोलया हत्यायापिँत कार्यवाही मयागु परिणाम ख: थ्व।

  नेवाःत न्ह्याबलेँ नँ सिना च्वने माःगु खँ बाँलागु खँ मखु। गबलेँ मधेशी आतँकवादीतयसँ हत्या याःगु, गबलेँ माओबादीतेसँ हत्यायाःगु खँ हृदयविदारक खँ खः। नेवाःत आ म्हुतुइ धौ फिना च्वनिमखू। नेवा: युवात तँह चालकी परिणाम ठीक जूईमखु।

  सुरेश
  टोक्यो

 2. I’m extremely saddned to hear the two teenagers were killed in “Nepal Mandala”. The killer/s are roaming freel. The investigators must find out the killer/s.

  Since we lost our native land “Nepal Mandala” , we Newars are being suppressed by the rulers and sadly most of us are not at all concious about it.

  The criminals have come to our “Nepal Mandala” and start killing our children. So long we Newars are not united and save our native land ” Nepal Mandala” from these criminal people , we will be a great looser. So long the Newars are not united and have no strong voice not only our community will be weak our whole country “Nepal” will be a weak and one of the poorest country of the world.
  So for the sake and love for the country Nepal we Newars need to come together.

  Subhay!
  Rahena

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code