Nepalese to celebrate in Tokyo the Reinstatement of Nepal Samvat as the National calendar

Tokyo – Nepalese in Japan are set to celebrate, this Sunday the 7th December in Tokyo, the reinstatement of Nepal Samvat as the National calendar approved by the Government of Nepal since this year’s New Year that started on the 1129 Kachhala Thwo 1 (29th October 2008). The celebrations to be attended by Nepalese residents of diverse nationalities in Japan led by Nepal Ambassador Dr. Ganesh Yonjan Tamang as the chief guest will include an interaction programme to be joined by Representatives of several Nepalese associations in Japan and a party in celebration of the great event.

A spokesman for the Newah Jagaran Manch Japan, one of the organizers said that NRN Japan and about 20 Nepalese associations active in Japan have been invited to join the celebrations. The programme is also scheduled to hand over a donation for the flood victims of Koshi river in Nepal to the Nepal’s Ambassador representing the Government of Nepal. More in Nepal Bhasa.

Reinstatement of Nepal Era as national calendar of Nepal

नेपाल संवतयातः राष्ट्रीय संवतकथँ मान्यता ब्यूगु लसताय् तोःक्यो शहरे अन्तर्कृया ज्याझ्व व खुसियालि भोय्
ने.सं. ११२९ थिंला थ्व५ (पञ्चमी) मंगलवाः

तोःक्योः जपान् – नेपाल सरकारँ नेपाल संवतयातः थ्वहे न्हूँदँ ११२९ निसेँ राष्ट्रीय संवतया कथँ मान्यता ब्यूगु लसताय् नेवाः जागरण मञ्च जपानँ थिंला थ्व ९(नवःमी) – डिसेम्बर ७ तारीक आइतःवाकुन्हु नेपाःया राज्यदूत डा. गनेश योञ्जन तामाङजुया मूपाहाकथँ छगु अन्तर्कृया ज्याझ्व व लसताः भोयया ग्वसाग्वया तःगु दु। नापँ, नेपाःया कोशी खुसी बाःवया पीडित जूपिँ नेपाःमिपिन्तः राहतकथँ आर्थिक सहयोगनं राज्यदूतजुयातः लःल्हाइगु दु।

ऊगु ज्याझ्वः झःझः धायेक हनेतः जपानवासी सकल नेपाःमिपिन्त इनाप यानातःगु दु। नेवाः जागरण मञ्चया छम्ह प्रवक्ताँ जपाने कार्यशिल जुयाच्वन्गु एनआरएन जपान नापँ २० गुँ मयाक्क नेपाःमि संघ संस्थातेतः थ्व ज्याझ्वले ब्वति कायेतः निमन्त्रणा यानातःगु दु। नेपाल संवत, सुँ जुजु, राजनैतिक वा धार्मिक नायः, ब्यक्ति वा जातिया नामँ दयेकातःगु मखुसे झी सकल नेपाःमितेगु मातृभूमि नेपाःया नामँ दयेकातःगु हलिमे छगुहेजक संवतयात लिबाक्कहे जूसाँ नेपाल सरकारया पाखेँ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जूगु लसताय झी नेपाःमि सकलेँ जाना हनेतेनागु थ्व मूवंगु ज्याझ्वले संयुक्त आयोजक, सह आयोजक वा सहभागी संस्थायाकथँ सहयोग बियादियेतनं नेवाः जागरण मञ्च जपानँ सकसितँ इनाप यानातःगु दु। लसताया भोय् प्रबन्ध यायेमागुलिँ, ब्वति काःझाइपिँ सकसितँ डिसेम्बर ४ तारिकया दुने लिस बयेतनं ईनाप यानातःगु दु।

ज्याझ्वः थथे न्ह्याइगु दु। थाय् तोःक्यो, नाकामेगुरो (हिबियालाइनया स्टेशन् लिक्क), तिहार डाइनिङ, फोनल्याः ०३-५७२५-९९२०
सुथसिया ११:३० – १२:०० – ब्वतिकाः झाइपिनिगु रेजिष्ट्रेशन
न्हिने १२:०० – – मूपाहाँ व मेपिँ पाहाँपिनिगु आसन ग्रहण
१२:१० – अन्तर्कृया ज्याझ्व आरम्भ
– लसकुस न्वचू व ज्याझ्वया उद्देष्य बारे विवरण
– संघ संस्थाया प्रतिनिधिपिनिगु भिन्तुना न्वचू
– कोशी खुसी बाःवया पीडित जूपिनिगु लागी बीगु अर्थ संकलन लःल्हाइगु
१३:०० – मूपाहाँया भिन्तुना न्वचू
१३:१५ – सुभाय् देछाइगु
– न्हिन्हसिया लसता भोय्
* * * * * * * * *
१४:०० – सांस्कृतिक ज्याझ्वः
१५:३० – क्वचाइगु

छिगु कमेन्ट्स् थन क्वसँ च्वया दिसँ। कमेन्ट् छकः जक च्वयादीसा गाः। अप्लोड्यायेतः छुँ भचा ई कायेफु। – The Newah