Our Gratitude to The Newah Readers, Writers and Supporters!

We The Newah are extremely pleased to note here that we have successfully completed our first full year of blogging. Please accept our heartefelt gratitude. This was possible not because we have some to share interest, time, knowledge etc. Its all because of you and your response of comments and support whatever were the size and the length of them. There is no value of any writing when there is no response to any write up. We are also very grateful to our silent readers, whose readership has encouraged us to continue our blogging. Tell us how you felt about The Newah, contents and the style of our writing.

झी द नेवाः दच्छि फुनाँ निदँ केन।
११२९ पोहेला २० शनिवाः

येँ, नेपाल मण्डल – झी द नेवाः ब्लग दयेका थउँ दच्छिदत। दच्छिया दुने, झीगु ब्लगँ गुलि छु यायेफत धैगुया मुल्याङकन पासापिँ सकसिनँ यानादिल हे जुइ। नेपाल भासँ मूकथँनं अंग्रेज भासँनं माःथाय् च्वँपिसँनं थुइकेगु आवश्यकता खंका निगु भासँनं ब्लगे पोष्टिङ जुल। झीगु पाखेँ न्ह्यथनागु मुद्दा नापँ झी नेवाःतेगु भासिक, संस्कृतिक नापँ राजनैतिक अधिकारया सवालेनं झी पासापिँ जाना सवाल न्ह्यथना।

झीगु ब्लग सुरुयानागुहे नेवाःतेगु भासिक, संस्कृतिक नापँ राजनैतिक अधिकारया सुतक्ष जुइमा। अथे यायेतः न्ह्तचिला दनावःगु नेपाः राष्ट्रीय पार्टि स्वनेज्यायात भीँतुना हे खः।

अनँ, झीसँ न्ह्यथनागु सवाल दथुइ सकल नेपाःमितेःगु लागी निस्वा्र्थि भावनाया आवश्यकता खंका सक्षम नेवाः नायःया पाखेँ जुइफइगु मार्गदर्शन नापँ अथे यायेफुम्ह नायःयात देःनायः यायेमाः धका झीसँ न्ह्यथनागु प्रस्तावयात राजनैतिक पार्टिया नायःतेसँनं न्हायपँ ब्यूगु दु धायेमा। (ब्लगया अलावा, झीसँ पिकायेगु “पद्मरत्न हना विशेषांक” प्रकाशने, झीसँ च्वया, नेकपा (माओवादी)या छम्ह थकालिम्ह नायः सी.पी. गजुरेलजुयात लःल्हानागु पेटिशन् दुथ्याका च्वना। पीडीएफ फाइलनँ दु। यःपिसँ धयाहइदिल धाःसा कपि छोयाहयेफु।)

नापँ पर्यटन तथा उद्दयन मन्त्री हिसिला यमिजुया नेपाल संवतयातः राष्ट्रीय संवतकथँ मान्यता प्राप्त जूगु लसताय, वयकलँ यानदीगु इनाप वीडियो बुखँहे न्ह्यथने दत। अनँ, नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया छम्हहे जक संविधान सभा सदस्य बुद्ध सायमिजुया धारणानं वीडियो बुखँहे न्ह्यथने दत।

अले, आ थउकेन्हे जपाने झायादिया च्वँम्ह मानव अधिकारवादि, आदिवासी जनजाति नापँ नागरिक समाज, मंकाखलःया नायः अले पूर्व स्वास्थ तथा श्रम मन्त्री झी हनेबहम्ह डा‍‌ पद्मरत्न तुलाधरजुया विशेष परिचय, जपान भ्रमण अले तोःक्यो शहरे जूगु वयकःयात हनेगु ज्याझ्वःया रिपोर्ट याये फत। थन क्वसँ च्वंगु पोस्टिङत स्वयादिसँ, थःगु बिचाःनं प्वंका दिसँ। अले सुझाव सरसल्लानं बियादिसँ।