Japanese played an important role in reviving Buddhism in Nepal – Ambassador Yonjan

It was thanks to a Japanese Buddhist monk, Buddhism was revived in Nepal. The Venerable Kawaguchi, who visited Nepal during the Rana regime and at his request, the then hereditary prime minister, Chandra Samser Rana banned the animal sacrifice to the image of Mahamaya, the mother of Lord Buddha, in the present sacred park of Lumbini in the southern part of Nepal. Nepal Ambassador to Japan Dr. Ganesh Yonjan said so while opening the Buddha’s Birthday celebrations organised by Newah International Forum Japan (NIFJ) with Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) Japan, in Tokyo’s Zentoin Buddhist Vihara.

Buddhist monks led by Venerable Dhammissara Nayaka Thera of Sri Lanka Buddhist Center, while Venerable Kondannya from Nepal joined the celebration leading a Nepalese delegation. A large gathering of both Nepalese resident in Japan and Japanese friends led by Japan Nepal Society president former ambassador to Nepal Chu-ichi Ito attended the day-long celebrations held in commemorating the Buddha’s Birth, Enlightenment and his passing away to parinirvana on the full-moon-day of the month of Veisakha (April-May). NEFIN also held a separate commemorative celebration on May 10. More of both reports are in Nepal Bhasa.

जपाने स्वाँयापुन्हि महोत्सव

तोःक्योः, ११२९ बछला १७ मंगलवाः
बुद्धजन्म, सम्बोधिलाभ व महापरिनिर्वाणया लसताय् जपाने थुगुसीनँ झःझः धायेक स्वाँयापुन्हि हन। नेवाः अन्तर्राष्ट्रीय फोरम जपानया ग्वसाले ११२५दँ निसेँ हना वया च्वंगु स्वाँयापुन्हि महोत्सव थुगुसी तोःक्योः हचिओजि शहरया जेन्तोःइन् विहारे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जपानया गुहाली सम्पन्न जुल। भन्ते गुरुपिसँ, बुद्धपुजा, भोजन दान नापँ परित्राण पाठ याना हलिमे सकसितँ शान्ति प्रार्थना यायेगु जुल। नेपाल राज्यदूत डा गणेश योञ्जन तामाङ व पुलाँम्ह जपान राज्यदूत वा जपान-नेपाल सोसाइटि नायः चूईचि इतोः, नेपालँ झाःम्ह ध्यानगुरु नानिमैँया मानन्धर, भाजु मयजुपिँ नापँ नेपाःमितेसँ ब्वतिकाःगु थ्व ज्याझ्वय् नेपालँ निसेँ बिज्याम्ह कोन्डञ्ञ भन्तेनँ “सकल प्राणिपिँ दन्ड खना ग्याः। सकलेँ सी धका ग्याः। उकेँ थःतःथमँ उपमा कया कतपिन्त हिंसापीडा याये मज्यू” धैगु बुद्धया अमृतोपदेशया हसना न्यंकाः बिज्यात।

बुद्धया सद्उपदेसया बारे थःथम्हँ स्यूगुसःगु खँ इनाबियादीपि दथुइ, नेपाल राज्यदूत डा योञ्जनँ भगवान बुद्धया शिक्षा झी सकसिनँ ब्यबहारे छेलायंके फयेमा। नेपाले बुद्ध धर्म पुनःप्रचार यायेत जपानया भन्तेपिनिगुनं यक्व गुहालि दु। वस्पोलपिनि दथुइ कावागुचि भन्तेनँ चन्द्र शम्सेर राणा यात धया लुम्बिनी बलि बीगु बन्द याका बिज्यागु खँ न्यंकादिल।

फोरमया पुलाँम्ह नायः माधव मानन्धर व नकिँ ज्ञानु मानन्धरँ त्वाःदिवा च्याका सुरुजूगु थ्व ज्याझ्वले, ओकामोतो मल्लँ चरिया प्याखँ हुलादिल। ओइशि परिवारँ कोतो थाना सकसितँ जपानया संगितयाबारे स्यनादिल।

सुबर्णलता तुलाधरँ संचालनयानादीगु थ्व ज्याझ्व फोरमया पुलाँम्ह मूछ्याञ्जे व नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जपानया सल्लाहकार सुवन् वज्राचार्यँ सुभाय् देछाना दिल।

Veisakha Festival observed at Zentoin Vihara 2

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघया बुद्ध जयन्ति ज्याझ्वः

तोःक्योः, नेपाल संवत ११२९ वछला १६ सोमवाः
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जपानया ग्वसाले व तमू धीं जपानया संयोजने कावासाकि शहरे म्हिगः आइतवाःकुन्हु शान्तिनायक गौतम बुद्धया जन्म, सम्बोधिलाभ व परिनिर्वाण जुयाबिज्यागु दिन लुमंका बुद्ध संवत २५५३ दँया बुद्ध जयन्ति हन।
नेपाल राज्यदूत डा. गणेश योञ्जन तामाङ मूपाहाँकथँ हंगु थ्व ज्याझ्वले, नेपालँ बिज्यापिँ धर्मगुरुपिँ, काल्साङ लामा (रिन्पोचे), कोण्डन्य भन्ते व छब्बा लामा विशेष पाहाँकथँ ब्वतिकया बिज्यात। ग्वसाःखलः या नायः ओम गुरुङ व संयोजन खलःया नायः दिनेश गुरुङ निम्हसिनँ संयुक्तरुपँ त्वादिवा च्याका ज्याझ्वः उले धुंका दिनेश गुरुङँ लसलकुस याना दिल।

जपाने क्रियाशील थीथी संघसंस्थाया प्रतिनिधीत, ब्यापारी, बुद्धिजीवि तथा सर्वसाधारण नेपाःमि पिसँ ब्वति काःगु थ्व ज्याझ्वले धर्मगुरुपिँ, काल्साङ लामाँ (रिन्पोचे) , महायान, वज्रायान व थेरवाद धर्मया दथुइ संसंदन याना बिज्यासे, “नेपाःया प्रख्यात वज्राचार्य गुरुपिसँ ल्हासाय् वना वज्रयाना धर्म प्रचार याना बिज्यागुलिँ आ झीगु पाखेँ नेपाले मदया वनाच्वंगु वज्रायान धर्मयात पुनःप्रचार यायेगु ज्या जुया च्वन” धका धया बिज्यात। अनँ, धर्म प्रवचन याना बिज्याम्ह बुद्ध विहार प्रमुख कोण्डन्य भन्तेनँ, “बुद्धपिनिगु जन्म, सद्धर्म देशना व संघया सामगृ सकसितँ सुख प्राप्त जुइ” धका बुद्धोपदेश कना बिज्यासे “झीसँनं संगठित मनूते दथुइ सामगृ (एकता) दत धाःसा न्ह्यागु ज्यानं बाँलाक्क, बःलाक्क याना यंके फइ” धका धइबिज्यात।

थथेहे, महासंघया दुजः संस्थात, तमू धीं जपान, तामाङ समाज, शेर्पा संघ, मगर समाज, थकाली सेवा समिति, नेवा: जागण मञ्च या प्रतिनिधिपिँ, एनआरएन जपान, जपान नेपाल बौद्ध संघ, अ. नेपाली समाज जपान, नेवाः अन्तर्राष्ट्रीय फोरम, चितवन कल्याण मञ्चया नायःत नापँ दुजपिसँ ब्वतिकइदीगु खःसा, नेपालँ झाःपिँ धर्मोदय सभाया पाखेँ नानिमैयाँ मानन्धर, स्वस्तिरत्न शाक्य, अरुण मानन्धर पिसँ ब्वतिकइ दिल।

ज्याझ्वले भिन्तुना हसना बियादीपिसँ बुद्धया महानता व वस्पोलया उपदेशया बारे नवानादिल। एनआरएन जपानया नायः भवन भटट, ग्वसाःखलःया पाखेँ, सल्लाहकारद्वय सुवन् वज्राचार्य, प्रा. केशवलाल महर्जन व स्वस्तिरत्न शाक्य पिसँ थःगु खँ प्वंकादिल। अनंलिपा, ज्याझ्वया मूपाहाँ राज्यदूत डा. योञ्जनँ बुद्धया महिमाया बारे ब्वलंकादिसे, ज्याझ्वयात भीँतुना दिल। नापँ डा. योञ्जनँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जपानया होमपेज (www.janajatijapan.org) उलादिल। होमपेज निर्माण ज्याय् विशेष गुहालि याम्हँ सोनाम शेर्पा इत्यादी पिन्तः हना पौ लःल्हाना दिल।

कावासाकि शहरया क्योःइकु बुन्का काइकान हःले जूगु थ्व ज्याझ्वः महासंघया मूछ्यान्जे डा दिनेश मानन्धरँ न्ह्याका दीगु खःसा, नायः ओम गुरुङँ सकसितँ सुभाय् बियादिल।

Veisakha Festival observed by NEFIN