India’s Nepali kids

Although the Maoist poster speaks the truth of Nepali politics, Nepal Mandala residents have not forgotten the insult the Maoist Supremo made at his last press conference by speaking Khas Nepali, English and even Hindi but not a word in Nepal Bhasa, the langugae of the land, in the land of Newah nation. Related news in Nepal Bhasa.

माओवादितेःगु बृहत आम सभा

मे १७ कुन्हु, एनेकपा माओवादी पाखेँ खुल्ला मञ्चे जूगु आम सभाय्, माओवादि विरोधि दलतेत आक्रोस जूम्ह कार्यवाहक प्रम प्रचण्डँ, “सच्चा देशभक्त पार्टि केवल माओवादी जक खः” धयादीसे, “नागरिक सर्वोच्चता कायम् मजूतल्ले (माधव नेपाल) सरकार दयेकेगु सोचेयायेगु हे आवश्यक मजू। राष्ट्र्पतिँ याःगु “कू” सचे मयातल्ले मेगु छुँ हे सोचे यायम्वा। भारतीय दलालत दक्को मिलेजुया प्रधान सेनापति यातः बचे याःगु खँ सहयाये बह मजू” कया धयादिल।

आमसभा जुइ न्ह्यवः थी थी थासँ जुलुस पिहाँ वःगु खःसा, जुलुसे वःपिसँ थायथासय् पसःतिकुँ तिकुँ वल। माओवादीतेगु जुलुस जुलकि “छाय् पसः बन्द यायेमागु?” धका पसल्यातेसँ न्यँगु न्ह्यसःयात वाइसीएलया जवानतेसँ ब्यूगु लिसः खः, “खुरुक्क आफै बन्द गर्नेकि हामिले बन्द गर्ने?” थ्वहे आम सभाया झ्वले माओवादीतेसँ सतकया पःखा पःखा पतिकँ तिकातःगु थी थी कार्टुन् या पोस्टरया दथुई बीर अस्पतालया पःखाले तिकातःगु “हमारा भारत म……..” पोस्टर थथे खः। खालि थासय् तना दिसँ।

Our India, the Great!
News and photo by SMbajra.

Click “Comments” below the line to have your say.