In the year 888 of Nepal Calendar

ने.सं. ८८८ दँय्
– बिनोद सायेमि (आल)

हाकुगुलिं भुन नेपाः
आलय् ब्वल हाकुगु ध्वाँय्
मत्ति मभिंपिं वल दुहां
स्वच्या क्यंगु नेपाः देय् ।।१।।

छेँ बुँ झीगु काल लाका
ध्यना बिल न्हाय्पं न्हाय्
तल तरवार ककुइ दिका
मधातले गोर्खा जय् ।।२।।

सुनां मदु धः, छेँ ल्ह्वने
आखः नं मदु ब्वनेच्वय्
महिताया उजं घाना
खाना बिल तरवार च्वय् ।।३।।

ने. सं. ११२९ तछला ६ शनिवा
(झी द नेवाःले दुथ्याकेतः छ्वयाहइदीगु च्वसू, चिनाखँ इत्यादी युनिकोड फोन्टे छ्वयाहइदिल धाःसा याकनँ न्ह्यब्वये फइ। युनुकोड देवनागरी डाउनलोड यायेत झीगु ब्लगे जवेपाखे दूगु लिन्के स्वयादिसँ। डाउनलोड यायेधुंका इन्स्टोल् यायेमागुलिँ, यायेगु तरिका न्हापालाक्क प्रिन्टआउट् यानादिसे, व प्रिन्ट् आउटया आदेशकथँ डाउनलोड यानादिसँ – द नेवाः)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code