December 26, come reinstate historical Nepal Mandala Newah State!

नेवाः देसया स्वतन्त्र, जनत झी जुयेनु!
—————————–

पौष एघार गते जुइगु जुल घोषणा, नेवाः झीगु राज्यया
जय जय जय जुयेमा नायःतय्, झीगु थ्व नेपाल मण्डलया
ञिसः व पीछदँ थनीँ न्ह्यवः, लाका काःगु झीगु राज्यया
लिस्वनेगु न्हि थ्यंकःवल, नेपाल मण्डल नेवाः राज्यया

नेवाःजुया म्वाना, नेवाःजुया गर्व ताय् दइगु जुल थुकुन्हु
नेवाःतेगु राज्य, नेवाःतेगु ध्वाँय् धस्वाके दइगु जुल थुकुन्हु
पौष एघार गते खँला न्हाँ, भेला जू वा रङगशालाय् वकुन्हु
ध्वाँय ज्वना पासा भाइ ब्वना, मूँवा खँला व दिन् कुन्हु

छाय् माल झीत, नेवाः राज्य ब्यागलँ, नेपाल देस दयकनँ?
धइगु न्ह्यसः न्यनेदु, बुद्धिजीवि अले,ब्वनातपिँ धाःपिँ पाखेँनँ
बूगु देसे, माँभास छ्यले मदुसा, काय मदुसा शिक्षा माँभासँ
जन्मसिद्ध अधिकार थ्व, बी मखुसा पिनेँ वःपिँ शासकतयेसँ

थःगु गाँ दयेके मफुपिँ, लाज सरम मरुपिँ, वहे मखुला खसत
संहार याःवल, थीथी जातनापँ, थीथी जातिँ दूगु झी नेवाः जनत
ञिसः व पीछदँ दुने, थः नय् थः त्वने सिबे अमिसँ झीतः छुयात?
नेपाल भास, नेपाल लिपि, नेपाल संस्कृति झीगु अमिसँ छुयात?

नेपाल भासयात, नेवारी याना ल्हातधासा, झ्यालखानाय् यंकल
नेपाल लिपि वाँछ्वया, देवनागरियात नेपाली, धका याना बिल
बुद्ध जन्मजूगु थ्व देय्, लाज सरम मदेक, हिन्दु राष्ट्र याना बिल
उलिजकला? नेवाः नाँ दुसाँ, अप्वसियात खय्, मगजे हीका बिल

इन्जिनियरहँ, छु साहेबहँ, नेपाल भासहे मथुपिँ अमेरिकायनँ दुहँ
नाँ धाःसा नेवाःहँ, ज्याखँ धासा फुक्क खय् मखु “नेपाली” हँ
न्हूँदँ नेवाःतलिसे हँसा, ल्हाइगु भास खय् जक मखु भूयु भासहँ
अयनँ गनँवल गनँथ्यन, नेवाः नायः जुयावल अमेरिकाँ निसेँहँ

थुजःपिँ नेवाःतेगु दुने, बोलिजक मखु स्वरे, हीहे खस रंग जुया
च्वयाच्वन भुयु भासँ, याना च्वन विरोध, नेवाः राज्य घोषणाया
अले त्वाय चिन थुपिँ नापँ, गुलिँ नेवाः जाति नेपाल मण्डलया
खस च्यः जुया च्वँहँ, मज्यूहँ घोषणा याये, झीगु स्वायत्त राज्यया

बुद्धी आरे अलमन तारे, धायेमाल मखुला थथे थुपिँ बुद्धी ज्यः
कहाँ जाये? आलुहे झोलामे, धाःथेँ जुल मखुला खसतय् च्यः
पियाच्वँ भाइ लुँयागु किस्ती तया, बीहैगु छिमितः नेवाः राज्य
वनेतेल जिपिँला हाःवने, अले काःवने, नेपाल मण्डल नेवाः राज्य

पौष एघार गते खँला, पोहेँला नवमि कुन्हु खँला, न्हीँ झी मुनेगु
पुलाँगुनाँ दशरथ, आः जुइधुंकल राष्ट्र रङगशाला, न्हीँ झी मुनेगु
ञिसः व पीछदँया, क्रूर, अन्याय, असाधारण शासनया, अन्त यायेनु
नेवाःमाँया वीर काय् म्ह्याय्, नेवाः देसया स्वतन्त्र, जनत झी जुयेनु

भीँतुनाम्ह,
सुवन् वज्राचार्य