चिनाखँ

December 26, come reinstate historical Nepal Mandala Newah State!

नेवाः देसया स्वतन्त्र, जनत झी जुयेनु! —————————– पौष एघार गते जुइगु जुल घोषणा, नेवाः झीगु राज्यया जय जय जय जुयेमा नायःतय्, झीगु थ्व नेपाल मण्डलया ञिसः व पीछदँ थनीँ न्ह्यवः, लाका काःगु झीगु राज्यया लिस्वनेगु न्हि थ्यंकःवल, नेपाल मण्डल नेवाः राज्यया नेवाःजुया म्वाना, नेवाःजुया गर्व ताय् दइगु जुल थुकुन्हु नेवाःतेगु राज्य, नेवाःतेगु ध्वाँय् धस्वाके दइगु […]

December 26, come reinstate historical Nepal Mandala Newah State! Read More »

Nepal Bhasa, our tongue – Easy tongue of the World!

नेपालभास – झीगु भास नेपाल भास, झीगु भास छिगु जिगु, सकसिया भास नेपाल देसे, ल्हाइगु भास न्हिथँ झीसँ, ल्हायेगु भास जुल खसत, “नेवारी” धया खः मखु खँ, थुइके मफया कपि यात वहे, मिखा तिसिया झीसँनँ थ्व खँ, खःमखु मथुया नेपाल भास, विकसित भास सरल भास, अले सुगम भास “भाषा” जुल, सरलकथँ “भास” “भाय्” जुल, सुगम

Nepal Bhasa, our tongue – Easy tongue of the World! Read More »

नेपालमण्डल सः ज्वना

नेपाःमिया घाः गुलि नेवाः जुजु मदयेवँ म्वानाच्वन सिना सिना संवत स्वच्या हायेवँ।।१।। शाह वंश मदै धाःगु झिंनिगूगु पुस्ताय् न्यनातैगु स्वय् नं खन गणतन्त्र वःगु झीथाय्।।२।। नेवाः लयेता गुलिगुलि नेवाः न्हंकीपिँ न्हना पनातःगु जः न्यंकब्यात महीपिँ महिता फुना।।३।। नेपालमण्डल सः ज्वना दन स्वः मंकाः जाना वल सकलें नसँचा फाया बिहाँचुलि म्ये हाला।।४।। – बिनोद सायमि (आल)

नेपालमण्डल सः ज्वना Read More »

ज्ञानमाला म्ये मुना

त्रिरत्नयात नुगः मिखां खने बुद्ध धर्म संघयात, नुगः मिखाँ खने लँपु क्यना बिल बुद्धं, पलाः थःगु ल्ह्वने दुःख गबलें मदेकिगु, लँपुइ न्ह्याः वने मभिँ ज्या यायेगु त्वःता, भिं मुंकाः वने ।। याःगु दःसा मभिं ज्या, ल्यू ल्यू वै व हे ग्वाना च्वनी बुलुमि, छन्हु पुइ उकीँं हे जन्म थुगु सितिं मछ्वय्, बांला ज्याय् छ्यले फाकुगु

ज्ञानमाला म्ये मुना Read More »

नेपाःदेः, झीगु देः, झीगु प्राण

नेपाः झीगु देः झीगु प्राण सासः दतले म्वाइ थ्वदेः छिगु माया ममताया भरँ मखुसा कन्हेहे मदया वनी थ्वदेः हानाँ हे मदुगु जुया नेपाल भास झीगु झीसँहे धायगुसा नेवारी धका अले गन थुइकी कतपिसँ नेवारी मखु नेपाल भास धका न्हना वनी न्हाँ हानाँ मदया – सुव नेवाः “?”

नेपाःदेः, झीगु देः, झीगु प्राण Read More »