Newah Lawmaker: Dr. Harsha Sakya to represent NRP?

नेवाः संसद – डा हर्ष रत्न शाक्य नेरापाया प्रतिनिधि जुइगु?

थनी निवाः न्ह्यवः (अप्रिल १०) कुन्हु जूगु संविधान सभाया निर्वाचनया लिच्वःय् समानुतातिक कथँ कुर्कूगु मत ल्याखायगु ज्या बल्ल म्हिगः क्वचाल। लिच्वःकथँ प्रत्यक्ष मतदाने त्यागु सीटया अलावा नेकपा माओवादिया १००म्ह (प्रत्यक्षे त्याःपिँ १२०म्हँ याना जम्मा २२०म्ह) , नेपाली कांग्रेस ७० म्ह (प्रत्यक्षे त्याःपिँ ३७म्हँयाना सालाखाला १०७म्ह), नेकपा एमालेनं ६५ निसेँ म्ह, (प्रत्यक्षे त्याःपिँ ३३ म्हँ याना सालाखाला ९८म्ह) , मधेसी जनाधिकार फोरमया २२म्ह (प्रत्यक्षे त्याःपिँ ३०म्हँ याना जम्मा ५२म्ह), मधेस लोकतान्त्रिक पार्टिँ ११म्ह (प्रत्यक्षे त्याःपिँ ९म्हँ याना जम्मा २०म्ह), संसदत बढेजुइगु सीःदये धुंकूगु थासे झी नेपाः राष्ट्रीय पार्टिँ बल्ल छगु जक सीट त्याका कायफत। थ्व खँ न्यनाँ, ख्वयेगु न्हिलेगु छिकपिनिगु जिम्माय्।

आ झीसँ बिचाःयायमागु छुधका धाःसा, सुयातः नेरापाया प्रतिनिधि यायेमाली धैगु खँ, गुगु खँ आतकँ स्पस्ट मजूनि। झी दनेवाःनँ न्ह्यथनागु थ्व विषययात प्रतिकृया यानादीपिँ पासापिसँ, नेवाःतेगु छगुहे जक पार्टिया छम्हहे जक प्रतिनिधिला भाराभुरुम्ह मज्यू धका, थःगु बिचा प्वन्का हये धुंकल (वयकःपिनिगु बिचाः स्वयतः, थ्वयाँ न्हापायागु पोष्टिङ स्वया दिसँ)। थ्वहे इलय् नेरापाया ७२म्ह उम्मेदवारते दथुई छम्ह दुजः, डा हर्ष रत्न शाक्यँ, समानुपातिक मतया आधारे थःम्हँ नेवाः समाज, भास व संस्कृति या उत्थान व संरक्षण यायगुलागी संविधान सभाय् झीगु सः थ्यंकेफु धका प्रतिज्ञा बियादीगु दु। थःगु ज्ञाण, सिप व अनुभव झी सकसिगु ध्यानाकर्षण यायतः झीतः छोयाहःगु ईमेःले, वयकःया संक्षिप्त परिचय (बयोडेःटा) नापँ दुथ्याका हैदिल। अंग्रेजीँ च्वयातःगु थ्व संक्षिप्त परिचययात हानँ संक्षिप्त याना ब्वने अपुइकः न्ह्यथना च्वना। (अले झी The Newahया माएन् पावर मगाःनिगुलिँ, थन छोयाहैदीगु खँ, फयाँफछि नेपाल भासँ च्वया हैदिल धाःसा तःधंगु गुहालि जुइ।)
Dr. H. R. Shakya सेवन् सीस् फर्मा समूहया अध्यक्षकथँ झीगु समाजय् म्हस्यूम्ह डा हर्ष रत्न शाक्य भाजु, नेपाःया समाज, बौद्ध धर्म, भास, संस्कृति व शिक्षाया ख्येले तःधंगु सेवायाना दिवंगत जुयादी धुंकूम्ह झी आशा राम शाक्य प्राध्यापकजु व माँ गुणलक्ष्मिया काय् खः। कृषि विज्ञान विश्व विद्यालयँ, पशु उपचार विज्ञान शास्त्र ब्वनादिसे, तरहराया कृषि अन्वेषण केन्द्रँ निसेँकया, एसियन् डिवलप्मेन्ट बैन्कया एक्वा प्रोजेक्ट् इत्यादी तकँ ज्यायानादिसे, नेपाल संवत थ्वहे ११२८ (सन् २००८) सालँनिसेँ, सेवन् सीस् फर्मा प्रा लि, एम् डी वेट्लिन्क्, मिडिया मिडिया, एन् एन् हाएचरि, फ्यूचः मेडिक्विप् प्रा लि दुथ्याःगु सेवन् सीस् व्यापार समूहया अध्यक्ष जुया दिल।

नेपाल संवत ११२७ (सन् २००७) सालँ निसेँ नेपाल वेटेरिनरि औषधि आयात संघया अध्यक्ष जुयादीम्ह झी डा हर्ष रत्न शाक्य भाजु, नेपाल वेटेरिनरि संघ, युवक बौद्ध परिषद, रोटरि क्लब् थेँ जाःगु सामाजिक सेवा ख्यलेनँ योगदान याना च्वंगु दु। राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार, भारत एक्सिलेन्स् , अमेरिकाया पाखेँ “Great Minds of 21st Century” इत्यादिँ पुरस्कृत जुया दीम्ह डा हर्ष रत्न शाक्य भाजुया परिचय, एसिया पाशिफिक् क्षेत्रया WHO’s WHO डिरेक्टरिहे दुथ्याना च्वंगु दु।

थ्व खः झी डा हर्ष रत्न शाक्य भाजुया परिचय। आ बिचाःयानादिसँ वयकःयात झीगु नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया प्रतिनिधि याना संविधान सभाय् छोय् बहम्हथेँ च्वँलाकि मच्वँ? छिगु बिचाः प्वन्काहै दिसँ।छिगु कमेन्ट् छकः जक च्वयादीसा गाः।प्रकाशन् जुइतः छूँ भचा समय कायेफु।