Nepal Bhasa poem by Anish Shakya

स्याःचाः

– अनिश शाक्य

तुतिखं न्हुये मयःगु ध्याचः जुल
जिन्दगी सुयातं मयःगु प्याचः जुल

दुःख खनाः गन जक बिस्यु मवनाः
न्ह्याथांय् ल्यू ल्यू वइगु किचः जुल

संघर्ष यायेत आँत लुया वःगु खः
जिं हे मखंकाः मस्यू गन खर्च जुल

बिरामी जुल, खाइगु नयेगु बाध्यताय्
जा नयेत ल्वसा, व नं मिचः जुल

छगू निगू धाधां तःगू दुःख मुने धुन
दु नुगः छगः व नं दुःखया पुचः जुल

Anish Shakya

ख्वय् मखु धयाःगु खः ख्वबि ज्वल छु याय् फु
ल्हाःतुति दया नं आज्जु छ्वल छु याय् फू

मृत्यु लिक्क वल नं न्हूगु जीवन बिल
माःगु हे मखु जितः स्वां ह्वल छु याय् फु

कालबिल जुलकिं म्हो जुइ हँ दुःख तक
स्याःचाः क्यनाः खः नुगः ख्वल छु याय् फू

अनय् तनय्या भाव लुइगु नुगः जिगु
थःगु खया नं थःत न्वल छुयाय् फू

छिगु बिचाः थन क्वसँया “Comment” टे च्वयादिसँ – झी द नेवाः

1 thought on “Nepal Bhasa poem by Anish Shakya”

  1. Binod Saymi (Aala)

    Anish Shakya ju ya Chinakhan, Gajal ta Layeku Bachhi pati bonagu kha.
    Aa web-site te na bigu yana dila, Banla ju.

    Bhintuna.

    Binod Saymi(Aala)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *