Nepal Bhasa fortnightly the Laykoo is online

Yen (Kathmandu), Nepal Mandala – Laykoo, the Nepal Bhasa fortnightly edited by noted journalist Nareshbir Shakya and published by Ilohan Publication in Kathmandu will be available on line in The Newah website from the issue number Year 7, No. 15.

लायकू बाछिपौ अनलाइन ब्वने दैगु

येँ, नेपाल मण्डल – येँया इलोहँ प्रकाशन व नाँ जाम्ह पत्रकार ब्यक्तित्व नरेशबिर शाक्यया सम्पादने पिहाँ छयाच्वंगु नेपाल भास बाछिपौ थुगुसीया ल्याखँ निसेँ झी द नेवाः ब्लगया वेबसाइटे ब्वने दैगुजुल। थुगुसीया ल्याखय् थथे दुथ्याना च्वंगु दु।

बुखँ
– येँ नगरवासिया सम्पत्ती महानगर पालिकाया कुदृष्टि
– येँ महानगरपालिका विरुद्ध रिट
– यल उपमनपाय् नेवाः डेस्क
– बौद्ध संघ ख्वपया तःमूंज्या

च्वसू
– नेवाः सँय् व चिनिया व बुद्ध धर्म
– नेवाः नसाज्वलँ “पल” (पालुङ)
– माकूगु विष
– यार्सागुम्बा छुखः?
– थुगुसी एसएलसी विशिष्ट श्रेणी पासजूपिँ ब्वनामिपिसँ न्यनीगु न्ह्यसः, नेपाल भास माध्यमँ शिक्षा व थुकीया भविष्य छु?
– कविताया जः

खँल्हाबल्हा
– अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर

सफू म्हसीका
– बौद्ध धर्मया महत्वपूर्ण सफू ललितविस्तर
– झीगु क्यासेट्, टू ब्रदःस् या न्ह्याइपूगु म्येचा “मयजुयात पौ”

सम्पादकीय
– जनस्वास्थया जिम्मेवारि
– संस्कृति संरक्षणय राजनीतिया गन्ध

लायकू दबू
– सहमतिया सरकारया विकल्प मदु

थुज्वःगु बुखँ, च्वसू इत्यादी पूवंक स्वयेतः थन तिया दिसँ।

अले थ्व सुविधाया बारे छिगु विचाः थन क्वसँया कमेन्टे च्वयादिसँ। झी द नेवाः

1 thought on “Nepal Bhasa fortnightly the Laykoo is online”

 1. LAYEKU Bachi pau
  —————-
  Taye manigu laa ki taye dhuna?

  I don’t see any link, where should I go to read Layeku?

  Any way it is good step and would be accessible to many people arround the world as well as every part of Nepalmandal and Nepal.

  I know LAYEKU is the only news-paper which gives same news in NepalBhasa as well as Khas language. I think it might be popular amoung many people. BHINTUNA du.

  I suggerst Neresh Dai to keep clicker for collecting DONATION so that people arround the world will contribute donation whenever they wish. I found that sending donation, say $15, through money transfer agent is not easy procedure and cost more either. I faced those while I gave some donation to some organizations in past.

  For example If I want to donate $20 it may be hard to send donation through Western Union or Muncha since I have to pay those money transfer agent also.

  I wish “thenewah.blogsome.com”, “www.newanepa.com”, “www.nepalmandal.com” as well as other Newar web-sites also required to do the same to survive.

  BHINTUNA.

  Binod Saymi (Aala)

  (छिगु हःपायातः यक्व सुभाय्। लायकू स्वयतः “थन” तिया दिसँ धैगु खँग्व दु। उके तियादिसँ – द नेवाः सम्पादक)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *