Suwarn Vajracharya

डा. केशव मान् शाक्यया नेतृत्वय् नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दुजःत।

नेवाःते अधिकार, सुरक्षा व विकासया लागी नेवाःतहे छपँजुया नेपाः राष्ट्रीय पार्टि (नेरापा) देःकल हँ। देसे दुनेनँ पिनेनँ च्वपिँ सकल नेवाःत नेरापाया दुजःत सुसुथेँ धका सीके आय् बुयाच्वन्गु। झी “दनेवाः” परिवारँ यानागु इनाप यात लिसः बियादिसे, नेरापा या मूछ्यान्जे विजय सँइजु भाजुँ छोया हैदीगु नेरापाया दुजपिनिगु नाँधल थथे खः। नायः (President) डा. केशव् मान् शाक्य; न्हापाँम्ह […]

डा. केशव मान् शाक्यया नेतृत्वय् नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दुजःत। Read More »

डाइनास्टि डिमोक्रसीँ नेपाःमितयगु म्हुतुप्वाः तिनामब्यूला?

नेपाल मण्डलयात शाहतेसँ आक्रमण याय् धुन्का २ शताब्दिँ मयाक्क डोमिनेट् याना, नेपाल मण्डल वासि नेवाःतयसँ हे थः सु थःगु माँ भाय् छु धका मसीया वनेगु कथँ शाहतयसँ क्वतिलाःतलँहे न्ह्यलँ मचापिँ नेवाःत जनआन्दोलनँयाना बल्ल न्ह्यलँ चायका हःसाँ, नकतिनि न्ह्यलँचाम्ह जिमि तता थेँहे तिनि।भात मदया १०दँ दयधुंकुसा, भौमचातयसँ मानेयाका च्वनेदुगुलिँ, बुरि जुया वना याकःचा जुलकि छुयायगु धका

डाइनास्टि डिमोक्रसीँ नेपाःमितयगु म्हुतुप्वाः तिनामब्यूला? Read More »

छिगु बिचाः, प्वन्केगु पाः

छिगु बिचाःयात, प्रस्तावयातःनँ झी “दनेवाः” ब्लगय् थाय् दु। कया दिसँ छिगु पाः। झीतः स्वापूतयगु थाय् [email protected]

छिगु बिचाः, प्वन्केगु पाः Read More »

नेवाःतयतः सुनाँ उत्थान याइगु? नेवाः पार्टिँ लाकि, माओवादी पार्टि ?

नेवाः तयगु मातृभूमि नेपाल मण्डलया राज्ययात लाककागु २३६ वर्षया लिपा बल्ल नेवाःतयगु छ्योँ धस्वाके फयावयाच्वँगु आया परिस्थिती, नेवाःतय् बिचय् सुनाँ नेतृत्व काइगु धैगु खँय् सकसियाँ ध्यानाकर्षण जुया च्वगु दु। नाँजापिँ नायःत, गुलिँ माओवादीया टिकटे अन्तरीम पार्लिमेन्टया मेम्बरत खःसा, गुलिँ न्हूगु नेपाः राष्ठ्रीय पार्टिया मेम्बर जुयानँ, गुलिँ मेमेगु पार्टिया मेम्बरत जुया संविधान सभाया चुनावय् प्रतिस्पर्धा यायत

नेवाःतयतः सुनाँ उत्थान याइगु? नेवाः पार्टिँ लाकि, माओवादी पार्टि ? Read More »

लुमुगु लसकुस् !

झी नेवाःत, बूसाँ निसेँ दँसाँ द्यँसाँ नेवाःत, नेपाले च्वँसाँ विदेसे च्वसाँ नेँवाःत। विदेसया नागरिकता कया, कतपिनित थःनालाकासाँ, कतपिसँ झीत थःनालाकाइहे मखु। गुलिसिनँ थःमाँभास नेपाल भासयात नेवारी, नेवार धका थःथम्हँहे हेला यासाँ, इपिँला सिनावँसाहे, “का व नेवाः मन्त” धका धाइगु सिबे मेगु छुधाइ? कित नाँ (परिवारया नाँ) हे हिलेमानि, अलेतिनि मयो मयो नेवाःजुया च्वपिँ अनेवाः जुया

लुमुगु लसकुस् ! Read More »

नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया नायःत सु सु?

उखुनु तिनि नीस्वन्गु नेपाःया दकले न्हापान्गु नेवाःतयगु राजनैतिक पार्टि, नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया नायःत सु सुथेँ ? फुक्कसिनँ न्यने आयबुया च्वन्गु थ्वखँ आतक्कहे गुप्तहे तिनि थेँ च्वँ। आयात नाँ पिहाँवया च्वपिँ निम्हहे जकतिनि। नायः डा केशव मान शाक्य व मूछ्यान्जे विजय सँइजु खः। मेपिँ सु सु थेँ धका न्यना च्वँपिन्त सुनाँ लिसः बीगु जुइ? झी “दनेवाः”

नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया नायःत सु सु? Read More »

नेपाःदेः, झीगु देः, झीगु प्राण

नेपाः झीगु देः झीगु प्राण सासः दतले म्वाइ थ्वदेः छिगु माया ममताया भरँ मखुसा कन्हेहे मदया वनी थ्वदेः हानाँ हे मदुगु जुया नेपाल भास झीगु झीसँहे धायगुसा नेवारी धका अले गन थुइकी कतपिसँ नेवारी मखु नेपाल भास धका न्हना वनी न्हाँ हानाँ मदया – सुव नेवाः “?”

नेपाःदेः, झीगु देः, झीगु प्राण Read More »