𑐡𑐾𑐳𑐫𑑂 𑐘𑑄𑐎 𑐠𑐠𑐾 𑐴𑐣 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟𑐫𑐵 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃 𑑑𑑑𑑓𑑘

𑐫𑐾𑑃 – 𑐣𑐾.𑐳𑑄. 𑑑𑑑𑑓𑑘 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 𑐠𑑁𑑃 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑓𑑘 𑐡𑑃 𑐎𑑂𑐫𑑄𑐐𑐸 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃𑑋 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐮𑐳𑐟𑐵𑐫𑑂 𑐠𑑁𑑄 𑐡𑐾𑐳𑐫𑑂 𑐘𑑄𑐎𑐨𑐣𑑃 𑐠𑐷𑐠𑐷 𑐖𑑂𑐫𑐵𑐗𑑂𑐰𑑅 𑐫𑐵𑐣𑐵 𑐴𑐣𑑋 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑑂 𑐥𑑁 𑐊𑐣𑑂.𑐌.𑐊𑐣𑑂 𑐎𑐠𑑃, 𑐫𑐾𑑃𑐫𑑂 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑐬𑐵𑐲𑑂𑐚𑑂𑐬𑐷𑐫 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃 𑐳𑐩𑐵𑐬𑑀𑐴 𑐳𑐩𑐶𑐟𑐶 𑑑𑑑𑑓𑑘𑐫𑐵 𑐐𑑂𑐰𑐳𑐵𑐮𑐫𑑂 𑐧𑐳𑐣𑑂𑐟𑐥𑐸𑐬𑑄 𑐨𑐶𑑄𑐟𑐸𑐣𑐵 𑐳𑐵𑑄𑐳𑑂𑐎𑐺𑐟𑐶𑐎 𑐬𑐵𑐮𑐶 𑐥𑐶𑐠𑐣𑐵𑑅 𑐫𑐾𑑃𑐫𑐵 𑐠𑑅𑐣𑐾 𑐰 𑐎𑑂𑐰𑑅𑐣𑐾 𑐔𑐵𑑅𑐴𑐶𑐮𑐾𑐢𑐸𑑄𑐎𑐵𑑅 𑐴𑐵𑐎𑐣𑑄 𑐧𑐳𑐣𑑂𑐟𑐥𑐸𑐬𑐫𑑂 𑐩𑐸𑐣𑐵 𑐨𑐶𑑄𑐟𑐸𑐣𑐵 𑐳𑐨𑐵 𑐖𑐹𑐐𑐸 𑐡𑐸𑑋 𑐄𑐐𑐸 𑐳𑐨𑐵𑐫𑑂 …

𑐡𑐾𑐳𑐫𑑂 𑐘𑑄𑐎 𑐠𑐠𑐾 𑐴𑐣 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟𑐫𑐵 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃 𑑑𑑑𑑓𑑘 Read More »

𑐖𑑂𑐰𑑅𑐖𑐮𑐥𑐵 !

𑐐𑑂𑐰𑑅𑐡𑑂𑐰𑑅𑐡𑑃 𑐴𑑂𑐣𑐵𑐥𑐵𑑃𑐣𑐶𑐳𑐾𑑃 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐫𑑂 𑐕𑑂𑐫𑐾𑐮𑐵 𑐰𑐫𑐵 𑐔𑑂𑐰𑑄𑐐𑐸 𑐁𑐏𑐫𑐵𑐟 “𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶” 𑐢𑐎𑐵 𑐢𑐵𑐂 𑑋 𑐠𑑂𑐰 𑐮𑐶𑐥𑐶 𑐴𑑂𑐣𑐵𑐥𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳, 𑐳𑑄𑐳𑑂𑐎𑐺𑐟, 𑐥𑐵𑐮𑐶, 𑐩𑐿𑐠𑐶𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐣𑐵𑐥𑑃 𑐩𑐾𑐩𑐾𑐐𑐸 𑐨𑐵𑐳 𑐔𑑂𑐰𑐫𑐾𑐟 𑐕𑑂𑐫𑐾𑐮𑐵 𑐟𑑅𑐐𑐸 𑐏𑑅 𑑋 𑐠𑐄𑑃𑐎𑐴𑑂𑐣𑐫𑑂 𑐢𑐵𑑅𑐳𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐔𑑂𑐰𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐮𑐵𑐐𑐷 𑐖𑐎 𑐕𑑂𑐫𑐾𑐮𑐵 𑐰𑐫𑐵 𑐔𑑂𑐰𑑄𑐐𑐸 𑐡𑐸 𑑋 𑐠𑑂𑐰 𑐰𑐾𑐧𑐳𑐵𑐂𑐚𑑂 𑐥𑐵𑐏𑐾𑑃 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐮𑐶𑐥𑐶𑑃 𑐔𑑂𑐰𑐫𑐵𑑅𑐟𑑅𑐐𑐸 𑐳𑐸𑐔𑑃, 𑐧𑑂𑐰𑐣𑐾 𑐖𑑂𑐰𑐮𑑃 𑐀𑐣𑐮𑐵𑐂𑐣𑐫𑑂 𑐥𑐶𑐎𑐣𑐵 𑐂𑐣𑐵𑐧𑐶𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐣𑐵𑐥𑑃, 𑐥𑑂𑐬𑐾𑐳𑐾𑐫𑑂 𑐩𑐸𑐡𑑂𑐬𑐞 𑐫𑐵𑐣𑐵 𑐥𑐶𑐎𑐵𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐖𑑂𑐫𑐵𑐫𑑂 𑐣𑑃 …

𑐖𑑂𑐰𑑅𑐖𑐮𑐥𑐵 ! Read More »

Jwajalapa 𑐖𑑂𑐰𑐖𑐮𑐥𑐵 (Hello)!

Nepal Lipi refers to the script originated in Nepal some thousands years ago. It has been used to write Nepal Bhasa, the language of Nepal, Sanskrit, Pali, Maithil and several languages in the past. The present use is limited to the Nepal Bhasa. This website shares information, reading materials in Nepal Lipi online while it …

Jwajalapa 𑐖𑑂𑐰𑐖𑐮𑐥𑐵 (Hello)! Read More »

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑓𑑔 𑐴𑑂𑐣𑐹𑐡𑑃𑐫𑐵 𑐨𑐶𑐣𑑂𑐟𑐸𑐣𑐵

नेपाल संवत ११३४ ह्नूदँया लसताय् सकसितँ दुनुगलँ निसे भिन्तुना दु। थुगुसीया झीगु दँपौ सम्पादन भचा लिपालाना च्वंगु दु। याकनय् पिहाँ वैगु दु। 

NLO 1139 Digest is published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar

With best wishes for a Happy New Year Nepal Samvat 1139,  the Nepal Lipi Online is happy to inform that the NLO 1139 digest (PRT Felicitation)  has been published this in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar, a human rights leader, facilitator and mediater of Nepal’s Peace process for democracy.  Open the file to read …

NLO 1139 Digest is published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar Read More »

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल

छिगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि छ्येले जीकेजिल। ने.सं. ११३७ सिल्ला २ आइतवाः (Jan. 29, 2017) येँ (नेपाल मण्डल) – थौने नेपाललिपियात युनकिकोडँ स्वीकृत याःगु खःसा फेसबुक्, ट्वीटर् थेँ जागु सामाजिक सञ्जालय् नेपाललिपि छ्येले मज्यूनिसाँ, थःगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि युनिकोड् फन्ट् इन्स्टल् यात धाःसा नेपाललिपिँ च्वयातःगु वेब् साइट्, ईमेल्, वःड्, एक्सेल्, पावः पोइ्न्ट् फाइलय् नेपाललिपि छ्येले जी धूंकूगु दु …

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल Read More »

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy

With encoding of the Nepal Lipi in the Unicode, Nepal Lipi fonts built in open type font (otf) system can now be used on the web, email, word, excel and power point files. Although SNS such as Facebook, Tweeter have yet to provide facilities for writing Nepal Lipi on them, if you have Nepal Lipi otf installed in your pc, …

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy Read More »

त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु

येँ, नेपालमण्डल – पुलावंगु दँया बछला (वैसाख) य् ब्व:गु त:भुखाचं स्यंकूगु झीगु छेँ, देग:, बहा, बही व व त:भुखाचँ ज्यान का:गु द्वलँ द्व:या  नेपा:मितेगु मूवंगु ज्यान, उकिँयाना: उसाँय् मदेका च्वने मा:गु, देसय् सरकार दुसाँ “मसनीगु ल्हा:” थेँ नेपा:मितयेत ज्या मव:गु सरकार, राहतया लागी विदेसँ खर्बँ खर्ब डलरया ग्वाहालि व:साँ पीडिततयेगु ल्हाती जाकि १ किलो व चाउ …

त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु Read More »